Energietransitie De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en op veel plaatsen verrijzen windparken. Elektrisch vervoer komt sterk op. En gemeenten spreken de ambitie uit van het aardgas af te gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven.
Lees meer

Warmtetransitie

We helpen gemeenten bij het vinden van nieuwe warmteoplossingen om zo wijk voor wijk van het aardgas af te gaan. Te beginnen in wijken waar ze in één keer kunnen overstappen naar het beste alternatief. Meer weten? Klik hier.

Transportschaarste

Het elektriciteitsnet is een belangrijke schakel in de energietransitie naar duurzame energie. Op steeds meer plekken wordt duurzame energie opgewekt door zonneparken en windparken. Dat heeft grote impact op het net en kan in sommige gebieden leiden tot transportschaarste. Lees hier meer.

Onze pilots met waterstof

We houden er rekening mee dat waterstofgas onderdeel wordt van de energievoorziening van de toekomst. Daarom willen we leren wat de grootschalige productie van waterstof uit zonne- en windenergie betekent voor ons netbeheer. Vanaf de herfst 2019 werken we aan vier praktijkproeven.