Energietransitie De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en op veel plaatsen verrijzen windparken. Elektrisch vervoer komt sterk op. En gemeenten spreken de ambitie uit van het aardgas af te gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven.
Lees meer

Warmtetransitie

We helpen gemeenten bij het vinden van nieuwe warmteoplossingen om zo wijk voor wijk van het aardgas af te gaan. Te beginnen in wijken waar ze in één keer kunnen overstappen naar het beste alternatief. Meer weten? Klik hier.