Onze oplossingen

Alliander zet een eeuw kennis en ervaring met lokale energiesystemen in om duurzame opwek optimaal in te passen in bestaande energiesystemen. Deze optimalisatie richt zich op de inpassing in bestaande infrastructuur én het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur tegen minimale maatschappelijke kosten.

Warmte- en biogasnetten

Steeds meer gemeenten en huishoudens willen overgaan op andere warmtebronnen dan aardgas. Firan realiseert, financieert en beheert open en onafhankelijke energie-infrastructuren. Warmtenet Hengelo en Warmtenet Nijmegen zijn daar mooie voorbeelden van.

Lokale opslag

Liander experimenteert met diverse vormen van lokale opslag om te onderzoeken hoe opslag de maatschappelijke kosten van het energiesysteem kan verlagen en wat hierin de meest waardevolle rol van de netbeheerder is. De buurtbatterij is zo’n oplossing.

Flexibiliteit

Via een slim systeem kan duurzame energie lokaal worden opgeslagen en energiegebruik tijdelijk uitgesteld zonder dat de gebruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Zo kunnen gebruikers hun lokaal opgewekte energie opslaan in een batterij of hun verlichting later laten inschakelen. Liander onderzoekt hoe flexibiliteit kan werken in Nijmegen-Noord en in de Stad van de Zon in Heerhugowaard in de proeftuin EnergieKoplopers. En in Amsterdam Nieuw-West zijn 50 huishoudens via een batterij in huis verbonden aan een slim systeem dat de energie uit hun zonnepanelen precies op de juiste momenten gebruikt, opslaat of verkoopt, als een virtuele energiecentrale. 

Decentrale elektriciteitsnetten

In plaats van terug leveren aan het elektriciteitsnet, kan duurzaam opgewekte energie ook lokaal gebruikt worden. Het Microgrid Platform van Zown zorgt ervoor dat alle energiecomponenten in het lokale energienet worden verbonden. Deze worden vervolgens aangestuurd op basis van slimme voorspel- en optimalisatie-algoritmes.  Op deze manier stelt Zown de klant in staat het lokale energieaanbod met de lokale energievraag te balanceren. Hierdoor kan netverzwaring worden voorkomen, wat de business case voor de klant gunstiger maakt.

Energiehandel mogelijk maken

Voor een goed werkende markt voor duurzame energie is het nodig dat vraag en aanbod optimaal bij elkaar komen. Klanten die duurzaam opwekken moeten hun energie-overschotten goed en eenvoudig kunnen aanbieden, en tekorten kunnen aanvullen, op elk gewenst moment. Wij maken dit mogelijk met de ontwikkeling van digitale oplossingen (software, apps) voor energieverhandeling.
Alliander dochter EXE ontwikkelde handelsplatform ENTRNCE dat een neutrale administratieve netbeheerdersrol voor het nieuwe energiesysteem vervult. Hierdoor krijgt iedereen toegang tot kopers en verkopers op de energiemarkt, waardoor verkopers de beste prijs krijgen voor hun energie. Tevens wordt het voor nieuwe partijen makkelijker toe te treden tot de energiemarkt.

Aansluit- en transportdiensten

Liander blijft continu verkennen, onderzoeken en experimenteren met nieuwe aansluit- en transportdiensten. Zo zorgt Liander voor de best passende producten en diensten om de energietransitie te faciliteren. Denk hierbij aan het transport van warmte en biogas en de ontwikkeling van gelijkstroomnetten (DC). Het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa installeerden we in 2017 in Lelystad.