Wat is elektrisch vervoer?

Elektrisch vervoer vermindert de uitstoot van CO2 en fijnstof. Elektrisch vervoer is daarmee belangrijk voor duurzame mobiliteit en van de energietransitie in het algemeen. De netbeheerders werken samen met energieleveranciers, gemeenten en marktpartijen om het elektrisch rijden te faciliteren.

Elektrisch rijden heeft de toekomst. De Rijksoverheid wil dat er in 2025 een miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Tot 2030 komen er naar verwachting meer dan 200.000 laadpalen in de openbare ruimte bij. En in 2035 rijden er misschien wel vier tot zes miljoen volledig elektrische auto’s. Ter vergelijking: anno 2018 zijn dat er circa 49.000.

Deze toename in aantal elektrische voertuigen zorgt voor een sterk groeiende elektrisch vervoersector. De marktrollen, business modellen en regelgeving binnen deze sector zijn echter nog verre van uitgekristalliseerd. Uiteindelijk zullen elektrische voertuigen geladen worden op basis van de wensen van de elektrische rijder, de marktprijs van energie, het (lokale) aanbod van duurzame energie en de beschikbaarheid van (lokale) netcapaciteit. Deze afstemming van aspecten wordt vaak aangeduid met 'smart charging'.

Meer elektrische auto’s leidt tot meer laadpalen. Dit leidt als we niet vooruit kijken tot enorme investeringen in de elektriciteitsnetten. Want we hebben het over enkele duizenden aansluitingen per jaar die er in ons verzorgingsgebied bijkomen. De energievraag van een ladende auto is flink. Soms wel met een vergelijkbaar vermogen van tien huishoudens tegelijk. Daarnaast worden elektrische auto’s vaak opgeladen op tijdstippen waarop er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld rond etenstijd. Dit betekent dat de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet voldoende moet zijn om dit op te vangen.