Klimaatakkoord: op weg naar 49% minder CO2-uitstoot

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in Nederland in 2030. Alliander heeft veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van dit akkoord. Bijna alles wat er voor de energietransitie moet gebeuren, heeft immers impact op de energienetten.

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van het akkoord van Parijs uit 2015. Het Klimaatakkoord moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Impact op energienetten

Het akkoord is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én netbeheerders. Alliander heeft samen met Stedin en Enexis en branchevereniging Netbeheer Nederland (NBNL) veel tijd en energie in gestoken in het akkoord. Bijna alles wat er ten behoeve van de energietransitie moet gebeuren heeft immers impact op de energienetten.

Planmatige aanpak

De netbeheerders hebben zich ingezet voor het voorkomen van maatregelen die tot suboptimale oplossingen leiden – omdat alle Nederlanders daar de onnodige kosten van dragen – en voor een planmatige aanpak. Door planmatig te werken weet iedereen, óók burgers, wat er wanneer waar gaat gebeuren. Dat is nodig voor draagvlak en om de energietransitie überhaupt op tijd te kunnen realiseren. Door slim met het huidige elektriciteitsnet om te gaan, kunnen hoge kosten bovendien zo veel mogelijk beperkt blijven.

Regionale Energiestrategie

Via de Regionale Energiestrategie (RES) geeft elke energieregio in Nederland invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten een RES klaar hebben. Op klimaatakkoord.nl vindt u alle actuele informatie over het akkoord en de uitvoering daarvan.