Onze visie op de energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe technische uitdagingen en nieuwe wensen van klanten met zich mee. In nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, provincies en woningcorporaties vertaalt Alliander wensen, mogelijkheden en kaders in beleid en planning om de dagelijkse energievoorziening nu en in de toekomst te blijven garanderen.

Slimme oplossingen

Tegelijkertijd zorgen we voor tijdige uitbreiding en versterking van onze energienetwerken.  We werken lokaal en regionaal volop aan nieuwe oplossingen, waarmee we de uitdagingen van de energietransitie aankunnen zonder in te boeten op netwerkkwaliteit, -veiligheid en -capaciteit. Denk aan slimmer aansluiten op de netten. Het scheelt als een nieuwe zonneweide of windpark kan worden ingepast op het bestaande netwerk en niet een heel nieuwe en dus kostbare infrastructuur vereist.

Samen slimmer

Ook werken we met onze klanten samen om de energienetten op tijd gereed te krijgen voor de toekomst. We onderhouden intensieve contacten met onze omgeving, zodat we tijdig op de hoogte zijn van plannen en kunnen meedenken welke oplossingen het beste zijn voor de hele maatschappij. Met steeds meer regionale overheden en andere belanghebbenden werken we aan gezamenlijke plannen voor de energietransitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.