Pilots met waterstof

Alliander ziet de potentie van groene waterstof en houdt er rekening mee dat het onderdeel wordt van de toekomstige energievoorziening. Om te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer zijn we gestart met enkele pilots. Tijdens deze pilots worden praktijkproeven uitgevoerd, waarbij een waterstofsysteem wordt gebouwd en getest.

Nu het verbruik van aardgas in Nederland de komende jaren wordt afgebouwd, ontstaat de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom laten onderzoeken of het netwerk geschikt is voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het geval. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas in wijken waar elektrische warmtepompen of een warmtenet geen oplossing zijn.

In onder andere de gebouwde omgeving onderzoeken we hoe we waterstof in de bestaande gasnetten kunnen inzetten. Daarnaast onderzoeken we wat de conversie van elektriciteit naar waterstof kan betekenen voor onze gas- en elektriciteitsnetten. Voor de productie en in- en verkoop van waterstof zoekt Alliander samenwerking met het bedrijfsleven.

Pilots

The Green Village

In The Green Village op TU Delft is Alliander – samen met Enexis en Stedin– de WaterstofStraat gestart. In dit fieldlab doen deze drie regionale netbeheerders kennis en ervaring op met het beheer en onderhoud van een waterstofnet in een gebied waar mensen wonen en werken. Deze locatie is ook bedoeld om anderen dan de netbeheerders de mogelijkheid te geven hun waterstofontwikkelingen te tonen en te testen.

Lochem

In Lochem worden 10 woningen voorzien van waterstof in plaats van aardgas. Dat gebeurt in een wijk waar veel oudere, monumentale woningen staan, die moeilijk te isoleren zijn. Daarom zijn deze woningen minder geschikt voor de toepassing van warmtepompen of een aansluiting op een warmtenet. De bewoners krijgen een cv-ketel die geschikt is voor waterstofgas en gaan elektrisch koken. Naar verwachting zal in het najaar van 2022 waterstof door de gasleiding in Lochem gaan.

Benieuwd naar de waterstof-pilot in Lochem? Bekijk de casepagina.

Hydrogen Experience Center

In het Hydrogen Experience Center in Apeldoorn is in een demonstratie- en opleidingswoning een proefopstelling gemaakt ten behoeve van de pilot in Lochem. Deze woning is een scholingsplaats voor monteurs. Dit is nodig, want de behoefte aan technici die met waterstof kunnen werken, zal in de nabije toekomst snel toenemen.

Sinnewetterstof Oosterwolde

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde is daarom een elektrolyser geplaatst bij een zonnepark. Om piekbelasting in het net te voorkomen (en de opwek van duurzame energie dan maar te verminderen), zet GroenLeven met een elektrolyser elektriciteit en water om naar waterstof. De pilot in Oosterwolde, Sinnewetterstof, geeft de mogelijkheid om ervaring op toe doen met de toepassing van een elektrolyser op het gebied van bijvoorbeeld besturing, regelbaarheid en veiligheid.