Afscheid van aardgas

In 2015 is de Klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Dat betekent dat Nederland moet verduurzamen en afscheid neemt van fossiele bronnen als aardgas, aardolie en steenkool. Tegelijkertijd raken de Groningse gasvelden leeg en wil Nederland niet afhankelijk zijn van de import van aardgas.

Om deze redenen heeft de overheid besloten dat alle Nederlandse wijken in 2050 voor koken, verwarming en warm tapwater geen aardgas meer gebruiken. Dat geldt dus ook voor de circa 1.000 wijken binnen de 160 gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander.