Onze inzet

Alliander faciliteert de overgang naar duurzaam verwarmen en koken. Daarbij is onze inzet:

  • maatschappelijke kosten beperken door geen nieuwe aardgasnetten aan te leggen, de  aardgasnetten afbouwen en waar mogelijk nog optimaal benutten en elektriciteitsnetten niet onnodig verzwaren;
  • ervoor zorgen dat nieuwe energie-infrastructuren, zoals warmtenetten, open zijn. Zodat klanten kunnen kiezen uit meerdere aanbieders waarmee betrouwbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van energie ook in de toekomst geborgd is.   

Samen schakelen we om

Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere belanghebbenden om hen te helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten, over mogelijke alternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven in te brengen. Netbeheerder Liander is de partner voor gemeenten in haar verzorgingsgebied. Van planvorming tot realisatie.

Om te zorgen voor betaalbaarheid en bereikbaarheid is het essentieel dat nieuwe warmteoplossingen – net als de huidige elektriciteit- en gasnetten – open zijn. Zodat klanten kunnen kiezen uit meerdere aanbieders. Daarom hebben we Firan opgericht. Wanneer in een regio gekozen wordt voor een warmte- of biogasnet, dan is Firan één van de mogelijke marktpartijen die dit kan realiseren, beheren en exploiteren.