Vraag en aanbod afstemmen

Door de energietransitie en de uitbreiding van grote bedrijven is de vraag naar elektriciteit op soms groter dan het aanbod. Liander werkt daarom hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet om in de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarom maakt Liander gebruik van flexibiliteitsmarkten als tussenoplossing om hoge stroompieken in het lokale net te voorkomen. 

In de flexibiliteitsmarkt, ook wel flexmarkt genoemd, worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd. Deze flexibiliteit ontstaat wanneer energieverbruikers hun vraag en aanbod van elektriciteit in tijd verschuiven. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld door lokaal opgewekte energie tijdelijk op te slaan in een batterij en dat pas later te gebruiken. 

Aggregators, de partijen die vraag en aanbod samenbrengen, verzamelen deze flexibiliteit bij ondernemers in het gebied, laten slimme apparaten vraag en aanbod beter in balans brengen en bieden de flexibiliteit aan bij partijen zoals Liander.

Netbeheerder Liander is eind 2018 in Nijmegen begonnen met een flexmarkt. In de Gelderse stad staat een groot distributiecentrum van Lidl waar zonne-energie wordt opgeslagen in een batterij. Deze duurzaam opgeslagen energie kan worden ingezet tijdens een piekvraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord. Daarnaast kan Lidl de temperatuur van hun koelvriescel gedurende deze piekmomenten een paar graden lager zetten. Sander Drissen van Scholt Energy vertelt er over in onderstaand filmpje.  

Ook in de Zuidplaspolder (regio tussen Rotterdam en Gouda) wordt een flexibiliteitsmarkt gestart. Als de belasting op het net te groot wordt kunnen tuinders hun energieverbruik uitstellen door de belichting uit te zetten of hun warmtekrachtkoppeling aan te zetten. Zo wekken ze zelf energie op en verlagen de belasting op het net.