Financieel raamwerk

 • FFO/Netto schuldpositie: minimaal 20%
 • Rentedekking: minimaal 3,5
 • Netto schuldratio: maximaal 60%
 • Solide A ratingprofiel op standalone basis
 • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

Dividendbeleid

 • Stabiel dividend
 • Pay-out:  45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten, tenzij investeringen (CAPEX) vanuit regulatorisch perspectief of financiële vereisten een hogere toevoeging aan de algemene reserves vereisen
 • Solvabiliteit minimaal 30%

Algemene uitgangspunten

 • Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie
 • Balans tussen bescherming van kredietverleners en aandeelhoudersrendement
 • Financiële draagkracht en discipline
 • Handhaving buffer ten opzicht van regulatorische vereisten
 • Flexibiliteit voor groei en investeringen
 • Transparante berichtgeving
 • Geen ‘structural subordination’