Nieuws

 • Prepaid energie helpt bij energiebewustzijn

  Werken met ‘prepaid energie’ heeft voor huishoudens die problemen hebben met het betalen van hun energierekening een groot potentieel. Het helpt om meer grip te krijgen op hun energiekosten, te besparen en schulden te voorkomen. Bovendien wordt meer zelfredzaamheid ervaren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een pilot die afgelopen jaar onder vijftig huishoudens is gehouden door Alliander, Stedin, Greenchoice, Vattenfall en de Energiebank.

 • Toekomst energienet cruciaal aandachtspunt voor coalitieakkoorden

  De toekomstige ontwikkeling van het energienet is cruciaal om de Regionale Energie Strategieën (RES) te laten slagen. Door in samenhang te kijken naar alle ontwikkelingen en te werken aan langjarige plannen, kan de overgang naar een duurzame energievoorziening tegen de laagst mogelijke kosten worden gerealiseerd. Dat schrijft Alliander in haar handreiking aan de informateurs van de vijf provincies waar het netwerkbedrijf actief is.

 • Aandeelhouders Alliander stemmen in met alle voorgestelde besluiten

  Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander zijn alle voorgestelde besluiten aangenomen. De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2018 en het dividend over 2018 vastgesteld. Verder heeft de vergadering kwijting (decharge) verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen en is het voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander goedgekeurd.

 • 2030 nu al het nieuwe morgen

  Op 3 april 2019 ging de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel Elektriciteit. Marc van der Linden, voorzitter van Netbeheer Nederland en CEO van netwerkbedrijf Stedin, sprak namens de Nederlandse netbeheerders. Hij onderstreepte hoe belangrijk het voor netbeheerders is de ruimte te krijgen slimmer om te gaan met het energienet. Bovendien moet er veel verder vooruit gepland worden over bijvoorbeeld duurzame energieopwekking op land.