30% energiebesparing in onderstations

Het energieverbruik van de 180 onderstations die wij beheren, bedraagt 25.000.000 kWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 7.500 huishoudens en een uitstoot van 14 kiloton CO2. De belangrijkste oorzaak van het hoge energieverbruik is elektrische ruimteverwarming.

Besparen met Slimme Klimaatregeling

Door de onderstations slimmer te verwarmen en te koelen, kan ruim 30 procent van het totale energieverbruik worden bespaard. In Lochem installeerde Liander in 2014 daarom de eerste Slimme Klimaatregeling in een onderstation. Hiermee wordt de verwarming en koeling automatisch aangestuurd. Via sensors meten we het effect van de klimaatregeling op energiegebruik en ruimtecondities. Dit jaar wordt de proef verder uitgebreid en installeren we de Slimme Klimaatregeling op tien andere plekken in ons verzorgingsgebied. De eerste is net gereed.

Rendabele oplossing

Ook andere besparingsmethodes zijn getest in onze onderstations, zoals het opvangen en hergebruiken van restwarmte, het installeren van zonnepanelen op de stations en koudeopslag in de grond. De Slimme Klimaatregeling bleek de meest rendabele oplossing om energie te besparen.

De Slimme Klimaatregeling is één van de initiatieven die we nemen om het energieverbruik in onze gebouwen te verlagen. Benieuwd hoe wij verder werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering?