75 jongeren aan het werk

Vorig jaar is Alliander samen met Philips, Nuon en de gemeente Amsterdam het project I-MPower gestart. Tien jongeren kregen in de rol van jongerencoach de opdracht om andere jongeren te helpen richting werk, school of een combinatie van leren en werken.

Het doel was om binnen een jaar 75 jongeren naar een baan of opleiding te begeleiden. Dat is tot grote tevredenheid van alle betrokkenen gelukt.

Nieuw team: I-MPower 2.0

Vorige week is I-MPower 2.0 van start gegaan met een nieuw team van 15 jongeren. Samen begeleiden zij 100 jongeren naar school of werk. Liander Step2Work levert deze keer, net als Nuon en Philips, vier jongerencoaches en een teamcoach op basis van een jaarcontract aan.

Voor Alliander is het een mooie bevestiging dat er sprake is van een succesvol programma. Pierre Bulkens, manager Step2Work: “Juist nu, met veel aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden wij het van belang om deze groepen verder te helpen. Bij Step2Work krijgen deelnemers uit vijf doelgroepen met een verschillend niveau en verschillende leeftijd de kans zich te ontwikkelen tot volwaardige medewerkers. Wij zoeken kandidaten waar we werk voor hebben en bieden waar nodig een opleiding. Daarnaast krijgen ze begeleiding op de werkvloer van een medewerker van Liander.“

 

Contact en reactie

Peter Hofland
Peter Hofland
Perswoordvoering / spokesperson
+31 88 542 6363