Aandeelhouders Alliander stellen Jaarrekening 2016 vast

De aandeelhouders van Alliander hebben de jaarrekening 2016 en het dividend over 2016 vastgesteld. Dat gebeurde op de jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders, die vandaag in Arnhem werd gehouden. Daarnaast is mevrouw J.G. van der Linde herbenoemd in de Raad van Commissarissen.

Financiële resultaten

Alliander behaalt over 2016 een resultaat na belastingen van € 282 miljoen, ten opzichte van € 235 miljoen in 2015. Deze stijging is met name het gevolg van de boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Het eigen vermogen bedraagt € 3,9 miljard, de solvabiliteit is 58,5 procent. Het dividend 2016 is vastgesteld op € 103,8 miljoen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders is mevrouw J.G. van der Linde herbenoemd in de Raad van Commissarissen. Mevrouw Van der Linde is directeur van het Clingendael International Energy Programme. De Raad van Commissarissen heeft besloten om mevrouw Van der Linde voor te dragen voor herbenoeming vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van energie(beleid), duurzaamheid en energie-infrastructuur en de wijze waarop zij haar rol vervult als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van de Auditcommissie.

Reactie toevoegen