Aandeelhouders Alliander stellen Jaarrekening 2017 vast

De aandeelhouders van Alliander hebben de jaarrekening 2017 en het dividend over 2017 vastgesteld. Dat gebeurde op de jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders, die vandaag in Duiven werd gehouden. Daarnaast is de commissie van aandeelhouders herbenoemd.

Omzet, resultaat en investeringen

De netto omzet van Alliander is in 2017 gestegen met € 113 miljoen tot € 1.697 miljoen (2016: € 1.584 miljoen). Hierin is inbegrepen het eenmalige effect van het doorberekenen van precariokosten uit voorgaande jaren. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 206 miljoen (2016: € 132 miljoen). De investeringen in de netten blijven verder toenemen. In 2017 is er in totaal € 573 miljoen euro geïnvesteerd in energienetten en slimme meters, tegenover € 555 miljoen in 2016. De kosten voor onderhoud en storingen bleven met € 243 miljoen nagenoeg gelijk aan 2016 (€ 240 miljoen). Het dividend 2017 is vastgesteld op € 91,5 miljoen.

Commissie van aandeelhouders

Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders is de commissie van aandeelhouders herbenoemd. Deze commissie vertegenwoordigt  de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij aanbeveling en ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen en bij benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur. De commissie bestaat uit bestuurders van de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, en bestuurders van de gemeenten Leiden, Barneveld en Wormerland, die elk een regionaal cluster van aandeelhoudende gemeenten vertegenwoordigen.