Aardgasloze nieuwbouw blijft stijgen

Het aantal nieuwbouwwoningen zonder aardgas is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gestegen. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties, is 77% een aansluiting zonder aardgas. In het tweede kwartaal van dit jaar was dit 65%.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting.

Liander ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli mogen nog wel op het gasnet worden aangesloten. Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig.


Tabel: percentage aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander

In gesprek 

Liander is actief in gesprek met gemeenten en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om nieuwbouwprojecten zonder aardgas te realiseren. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Liander hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien. Daarnaast denken we vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Overzicht 

Kijk hier voor het overzicht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander. Het betreft de aanvragen aansluitingen nieuwbouw en renovatie van het derde kwartaal 2019.