Alliander en UWV maken afspraken om werkzoekenden sneller aan werk te helpen

Alliander en UWV hebben afspraken gemaakt over werkplekken voor mensen die het niet makkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Omdat ze een beperking hebben, ouder zijn of al lang thuis zitten met een uitkering. In die gevallen staan werkgevers lang niet altijd te springen om werkzoekenden een kans te bieden. Beide partijen tekenden woensdag 18 november een samenwerking.

Banenafspraak

Het kabinet en de werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren; de overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Alliander gaat onder andere werk bieden aan in totaal 130 zogeheten Wajongers die onder de banenafspraak vallen. Dit zijn mensen die vallen onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Zij hebben voor hun zeventiende een arbeidsbeperking gekregen, hebben daardoor weinig kans op de arbeidsmarkt, maar kunnen vaak wèl iets. Geschikte Wajongers worden ingezet op plaatsen waar taken kunnen worden afgesplitst van reguliere banen. HRM-directeur Maurits Derksen en directeur Tof Thissen van UWV Werkbedrijf hebben de afspraken, vastgelegd in een convenant, woensdag 18 november ondertekend.

Step2work

Voor het bestaande leerwerkprogramma Step2Work heeft Alliander met UWV afspraken gemaakt over de instroom van mensen met een uitkering. Daardoor hoeft er niet meer per keer of per UWV-kantoor overlegd te worden. Het is nu direct duidelijk wie er in aanmerking komt en wat de rol van UWV is. Deelnemers aan het programma doen werkervaring op en volgen tegelijkertijd een opleiding. Tijdens hun opleiding treden de kandidaten maximaal één jaar in dienst bij Alliander op een werkervaringsplaats. Zo stijgen hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Elke deelnemer volgt een opleiding die past bij de individuele ambities en werkervaring.

Maurits Derksen, directeur HRM van Alliander: "Het is belangrijk dat we, samen met onze partners, manieren vinden om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is het moeilijk om een match te vinden. Door deze afspraken wordt dat makkelijker. En we hopen dat dat we mensen zo kunnen helpen een stap vooruit te zetten."

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf: "Ik ben trots op een bedrijf als Alliander dat zich inspant om mensen die moeilijk meekomen op de arbeidsmarkt een plek te bieden. Ze zijn een geweldig voorbeeld voor andere werkgevers. Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop natuurlijk dat goed voorbeeld doet volgen. Als UWV en bedrijven de handen ineenslaan, kunnen we elkaar versterken."

 

 

Contact en reactie

Peter Hofland
Peter Hofland
Perswoordvoering / spokesperson
+31 88 542 6363

Reactie toevoegen