Alliander helpt RWS en Prorail om duurzame opwek te realiseren

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Op initiatief van Alliander en RWS wordt onderzocht of gronden, onderstations en wateroppervlaktes gebruikt kunnen worden. Ook Stedin en Enexis nemen deel aan dit initiatief.

Dit staat allemaal in het SER gepresenteerde Petaplan dat dinsdag 7 maart jl. werd gepresenteerd. De SER verzamelt nieuwe initiatieven voor het nieuwe landelijke Energieakkoord.

Door in de toekomst energie op te wekken in hun beheergebied kunnen Rijkswaterstaat en ProRail energieneutraal worden. Daarnaast blijkt er voldoende ruimte te zijn om ook anderen van duurzame stroom te voorzien. Het potentieel aan stations, stallingen, bermen, knooppunten, geluidschermen, baggerdepots en de watergebieden voor duurzame opwek is enorm. Liander en andere netbeheerders gaan onderzoeken of ze hun netverliezen op termijn duurzaam kunnen inkopen uit de wind- en zonneparken op het areaal van Rijkwaterstaat en ProRail.

In de samenwerking met de netbeheerders is al vastgesteld dat we veel kosten kunnen besparen door netwerkoptimalisaties. Het principe van ‘smart design’ (meerdere technieken op één aansluiting) en smart grids (lokale optimalisatie) is al omarmd door Rijkswaterstaat en ProRail. Ook de ministeries zien grote voordelen in de strategische samenwerking met de netbeheerders.  

Op dit moment worden er pilots ontwikkeld om de samenwerking te testen en te verbeteren. Daar zijn er al zes van geselecteerd en drie ervan zijn opgestart: baggerdepot de Slufter in Rotterdam, verkeersknooppunt Deil en de Houtribdijk. Onderzocht wordt hoe procedures op elkaar afgestemd moeten worden en wat de kansen zijn voor smart design. Ook gaan we ervaren tegen welke stroomprijs kan worden opgewekt.

Deze samenwerking is onderdeel van de coalitie Groene Netten van nationale infrabeheerders waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Liander, Enexis en Stedin. Groene Netten is 2014 ontstaan om als infrabeheerders gezamenlijk een versnelling te brengen in de verduurzaming van de eigen operatie en maatschappij.

 

Reactie toevoegen