Alliander steunt een ambitieus klimaatakkoord

Alliander steunt een ambitieus klimaatakkoord. CEO Ingrid Thijssen: "Als netbeheerder spelen wij een cruciale rol in de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem. Alliander werkt samen met klanten, woningcorporaties en gemeenten om de energienetten op tijd èn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten gereed te krijgen voor de toekomst."

Een helder klimaatakkoord geeft inzicht in wat alle partijen de komende jaren te doen staat en geeft de handvatten hoe we dat moeten doen. Thijssen vervolgt: "Duidelijkheid staat daarbij voorop zodat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is: burgers, bedrijven en overheden. Bovendien is het ongelofelijk belangrijk dat de kosten zo laag mogelijk blijven èn eerlijk verdeeld worden. We roepen alle betrokken partijen op om samen tot een duidelijk Klimaatakkoord te komen."

Het appèl van Alliander

Door in te zetten op innovatie, een gezamenlijke planmatige aanpak – langjarig vooruit- en het creëren van een grotere vijver van technici in Nederland, kunnen we er samen voor zorgen dat de overgang naar een duurzaam energiesysteem zo soepel mogelijk verloopt. Een slimme aanpak kan bijvoorbeeld het verzwaren van kabels op veel plekken in Nederland zo veel mogelijk voorkomen, wat de doorlooptijd en de betaalbaarheid ten goede komt. 

Het concept-klimaatakkoord geeft richting aan drie dingen die volgens ons nodig zijn om de energietransitie op tijd en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren: een planmatige aanpak, de aanpassing in regelgeving die nodig is om slimme oplossingen te realiseren en de noodzaak om in Nederland meer technici beschikbaar te krijgen voor de energietransitie. 

VN-klimaattop

In 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs. Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord. Op basis daarvan moet ieder land zijn plannen maken die aansluiten op de doelen. Partijen, waaronder de netbeheerders, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een plan, het concept-Klimaatakkoord, om die doelen te realiseren. Het concept-Klimaatakkoord ligt nu bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) om getoetst te worden op haalbaarheid en betaalbaarheid en of het voldoende is om de gestelde doelen te behalen.