Nieuws en persberichten (archief)

 • Alliander installeert eerste publieke gelijkstroomstation

  Netwerkbedrijf Alliander installeert vandaag het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa. Het station vormt het hart van het toekomstige gelijkstroomnet op het Lelystad Airport Businesspark en het nieuwe Lelystad Airport. Met dit net wil Alliander onderzoeken in hoeverre een publiek gelijkstroomnet een aanvulling kan bieden op het reguliere wisselstroomnet en welke rol dit kan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Het gelijkstroomstation is ontworpen en gebouwd door technologiebedrijf Dynniq.

 • Alliander voltooit glasvezelnetwerk

  Alliander heeft haar glasvezelnetwerk voltooid. In vier jaar tijd is het koperen telecomnetwerk van zo’n 5.600 kilometer vervangen door een modern en toekomstvast glasvezelnetwerk, een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van de energienetten. Dankzij digitalisering van het netwerk kan veel meer informatie vanuit de stations verkregen worden, zijn de stations op afstand te monitoren, te besturen en zijn storingen sneller te achterhalen en te verhelpen.

 • Schrappen gasaansluitplicht nieuwbouw belangrijke stap voor energietransitie

  Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een samenleving zonder CO2-uitstoot gerealiseerd hebben. Dat betekent onder andere dat we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. De stap naar een aardgasloze gemeente en de verduurzaming van de energievoorziening is een complexe opgave die een forse inspanning vraagt van onder andere burgers, bedrijven, woningbouwcorporaties en de netbeheerders.

 • Wijkbewoners verhandelen samen hun duurzame energie

  Voor het eerst kunnen wijkbewoners de duurzame energie uit hun zonnepanelen samen verhandelen. Vijftig huishoudens in Amsterdam Nieuw-West zijn via een batterij in huis verbonden aan een slim systeem dat de energie uit hun zonnepanelen precies op de juiste momenten gebruikt, opslaat of verkoopt, als een virtuele energiecentrale. Het project is een initiatief van Alliander, energieleverancier Greenspread en ICT-ontwikkelaar EXE. 

 • Alliander zet in op circulair inkopen veiligheidskleding

  Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen de veilige werkomgeving van de gebruikers willen borgen en vanuit die randvoorwaarden in de aankomende vijftien jaar willen toewerken naar een circulaire kledingketen.

 • Innovatief energienet voor verdere verduurzaming op Ameland
  Liander gaat samen met de partners van het Convenant Duurzaam Ameland (gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen, NAM, Philips Lighting en TNO) en met de hulp van de Amelanders een plan voor een innovatief energienet ontwikkelen en realiseren.
 • Vakmanschap noodzaak voor succesvolle energietransitie

  In 2050 moeten alle huizen en bedrijven van het aardgas af om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Om de energievoorziening in onze samenleving succesvol te verduurzamen is het essentieel dat betrokken partijen als gemeenten, burgers, woningcorporaties, waterbedrijven en netbeheerders samenwerken, onder regie van de gemeente. Dat is de boodschap van COO Ingrid Thijssen van Alliander vandaag op het VNG jaarcongres.

 • Alliander ontvangt Diamant-award Runner Up voor diversiteitsbeleid

  Op 8 juni 2017 heeft HRM-directeur Nicole Tollenaar namens Alliander de Diamant-award Runner Up in ontvangst genomen. De monitoringscommissie Talent naar de Top reikt deze award jaarlijks uit. De commissie beoordeelde het Diversiteitsbeleid van Alliander als het meest veelbelovend.

 • Ingrid Thijssen: ‘De WENB op weg naar de toekomst’

  De onafwendbaarheid van de energietransitie, de onafwendbaarheid van toenemende flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt en de onafwendbaarheid van de robotisering in de energie-, kabel-, telecom-, afval- en milieusector. Daar sprak COO Ingrid Thijssen vandaag als key note speaker over op het jaarlijkse congres van de werkgeversorganisatie WENB.