"De energietransitie is bijna een militaire operatie”

CEO Ingrid Thijssen was onlangs te gast bij BNR Nieuwsradio. De energietransitie, van het aardgas af, het tekort aan technici en de rol van Alliander waren onderwerp van gesprek.

“U bent de baas van een technisch bedrijf. Meer dan 7000 werknemers, voornamelijk mannen. Hoe is het aan de top als vrouw?” Met die vraag trapt presentator Roelof Hemmen het interview af. “Het is ontzettend leuk aan de top bij dit bedrijf als vrouw. Ik ben ook wel een bèta, dus in die zin past een technisch bedrijf bij mij”, vertelt Ingrid lachend. “De energietransitie is zo’n groot vraagstuk. Het feit dat je daar mee bezig mag zijn, is ongelooflijk motiverend. Het gaat bij ons echt over héél veel meer dan leidingen”.

Veel werk

De komende jaren komen er warmtepompen om huizen te verwarmen, windmolens, zonneparken, elektrische auto’s die opgeladen moeten worden. Daar is het huidige elektriciteitsnet niet voor aangelegd. Dat betekent dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Ingrid: “Er moeten letterlijk dikkere kabels de grond in. Dat is heel veel werk, vraagt om veel technici en het kost heel veel maatschappelijk geld. En wat doen we met het huidige gasnet als we van het aardgas gaan? We willen de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden. Wat we niet willen, is nieuwe gasleidingen aanleggen die we uiteindelijk met elkaar op termijn niet meer nodig hebben. Maar we willen de gasleidingen ook niet te vroeg uit de grond halen".

Rol Alliander

Om uitbreiding van het elektriciteitsnet te voorkomen, moeten we innoveren. En tegelijkertijd moeten we kijken of er andere mogelijkheden zijn om het huidige gasnet te gebruiken. "Denk bijvoorbeeld aan waterstof of andere duurzame gassen. Ook ondersteunen we gemeenten in de energietransitie. We staan klaar om hen te helpen. Op een aantal plekken zijn we al heel intensief met ze in gesprek over alternatieve warmtevoorzieningen. Vervolgens is het aan de gemeenten om daar een keuze in te maken”. 

Plannen

Op tijd de juiste aanpassingen kunnen doen aan het net. Dat is de grootste uitdaging volgens Ingrid. “Ik ben blij dat we aan de klimaattafels hebben gezegd dat we tien jaar vooruit plannen gaan maken. Plannen over hoe de energievoorziening per regio eruit gaat zien. Vervolgens moeten we aangeven welke wijk wanneer aan de beurt is om van het gas af te gaan. Zo weten we op tijd wat ons te doen staat. Dat is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor bouwers, installateurs en alle andere betrokkenen”.

Groot vraagstuk

Wat moet er gebeuren om de energietransitie zo ver op gang te brengen, dat het niet meer fout kan gaan? Dat is de vraag die Liesbeth van Tongeren (Groen Links) stelt aan Ingrid. “Als er een uitvoeringsorganisatie staat, dan gaat het echt lukken. Daar ben ik van overtuigd. In de eerste plaats moet er een Klimaatakkoord komen. Dat moet de goedkeuring van de Tweede Kamer hebben. Het vraagstuk van de energietransitie is zo groot. Dat zal bijna een militaire operatie moeten worden. Strak georganiseerd met alle partijen zoals gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders. Het brengt gigantisch veel werk met zich mee. We moeten ons nu al voorbereiden. Dat scheelt niet alleen werk, maar ook veel investeringen die uiteindelijk alle Nederlanders met elkaar betalen”.

Het hele interview is hier terug te luisteren.