De impact van datacenters op ons elektriciteitsnet

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Om dit mogelijk te maken zijn steeds meer datacenters nodig. Waar deze grootverbruikers van stroom zich vestigen, wordt de beschikbare capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation vaak ineens vergeven. En vaak is de beschikbare capaciteit onvoldoende om aan hun vraag te voldoen. Om beter te kunnen inspelen op de komst van deze reusachtige nieuwe klanten is meer regie nodig. De nieuwe ‘Ruimtelijke Strategie Datacenters’ helpt daarbij.

Het aantal datacenters in Nederland is de afgelopen jaren zeer snel toegenomen, vooral in metropoolregio Amsterdam (MRA). De verwachting is dat deze groei de komende jaren stevig doorzet. Ook neemt de grootte van datacenters en daarmee hun energieverbruik toe. 

Datacenters vragen grote transportvermogens bij Liander aan. Deze variëren van 20 mega-volt-ampère (MVA) tot 80 MVA, dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van steden van 35.000 en 140.000 inwoners. Datacenters rond Amsterdam zijn nu al goed voor zo’n 15 procent van het elektriciteitsverbruik van alle woningen in de hoofdstad bij elkaar. 

Gebrek aan regie

Omdat er weinig regie is op waar datacenters zich vestigen, worden wij geregeld verrast door aanvragen op een bepaalde locatie. De reguliere reservecapaciteit op transformatorstations is doorgaans op na aansluiting van één gemiddeld datacenter. Het bouwen van een datacentrum duurt ongeveer één jaar, terwijl het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk vijf tot zeven jaar duurt. Voor Liander is daarom van belang om vroegtijdig op de hoogte te zijn van plannen van datacenters. Ook om mogelijke alternatieve locaties te bespreken.

Routekaart voor de groei van datacenters

Netbeheerders, datacentersector, Economic Boards en overheden hebben de handen ineen geslagen. Resultaat is de ‘Ruimtelijke Strategie Datacenters’, een routekaart voor de groei van datacenters in Nederland tot 2030. Op basis van dit plan krijgen wij eerder inzicht op locaties die beschikbaar komen voor datacenters en kunnen we tijdig onze elektriciteitsverdeelstations en kabels verzwaren. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, initiatiefnemer van de routekaart, heeft een video gemaakt over de datacenters, het belang voor Nederland, de uitdagingen en maatregelen die deze nieuwe bedrijfstak vaart kunnen geven. Mark Jurjus, relatiemanager van Liander in Amsterdam, licht in de film toe wat de impact van datacenters is op ons elektriciteitsnet. 

Aanvullende maatregelen

Meer regie op de locatiebepaling van de datacenters is een mooie stap. Daarnaast pleit Liander voor kortere ruimtelijke procedures en een grotere diversiteit aan aansluitmogelijkheden. Bijvoorbeeld een datacenter aansluiten op een enkele kabel in plaats van dubbele kabel. Zo kunnen wij efficiënter werken en meer klanten aansluiten.