De impact van de energietransitie ontdekken met interactieve serious game?

Boek de workshop Energie In-zicht op uw locatie

De energietransitie is de komende jaren een belangrijk thema. Alliander krijgt te maken met vragen als: hoe gaan we zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk van het aardgas af? Welke duurzame energie wekken we op? Welke laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer willen we? Hoe wordt er regie gevoerd en wie heeft daarin welke rol?

Tijdens de workshop Energie In-zicht komen deze vragen aan de orde en ervaar je wat voor impact huidige en toekomstige duurzame ontwikkelingen kunnen hebben op ons elektriciteitsnet. Dit is een unieke kans om te leren hoe de maatschappelijke kosten van duurzame keuzes beperkt kunnen worden. Het geeft een goede basis voor het ontwikkelen van lokale en regionale duurzaamheidsvisies en – strategieën.

De workshop bestaat uit verschillende programmaonderdelen en wordt begeleid door twee trainers van Alliander. Éen van de onderdelen is een simulatiegame waarbij iedere deelnemer middels een tablet energiekeuzes kan maken voor zijn of haar huishouden en kan ervaren welke invloed die keuzes hebben op wijkniveau. Onderwerpen als elektrisch vervoer, zonne-opwek en aardgasvrij komen hierbij aan de orde. De workshop is zowel geschikt voor partijen die al van oudsher betrokken zijn bij energiesystemen en de energietransitie als voor groepen die nog weinig kennis hebben van dit onderwerp.

Wil jij deze workshop gratis volgen? Geef je dan (met maximaal 10 personen) op door een e-mail te sturen naar:gebiedsregie@alliander.com.