Duurzaamheid en kwaliteit hand in hand bij aanbesteding transformatoren

Alliander werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen onze eigen organisatie: een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. Een volgende stap in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering is de recent succesvol afgeronde aanbesteding van 80 vermogenstransformatoren voor netbeheerder Liander. Duurzaamheid en kwaliteit speelden een belangrijke rol in de aanbesteding. Liander kiest voor transformatoren met lagere netverliezen en vermindert daardoor haar CO2-uitstoot.

Liander heeft met leveranciers Siemens en Tironi een raamcontract voor meerdere jaren afgesloten. Hendrik de Vries, als consultant Duurzaamheid & Circulaire Economie betrokken bij de aanbesteding licht toe waarom: “We brengen de bestellingen en leveringen hiermee veel beter in lijn met onze actuele behoefte aan vermogenstransformatoren. Ons uitgangspunt is dat we standaardtransformatoren inzetten. Hiermee voorkomen we dat we bij ieder project een maatwerktransformator moeten bestellen. Dit laatste vraagt veel inspanning en tijd aan de kant van onze leveranciers. Over een volume van 80 transformatoren besparen we hiermee zo’n € 600.000.”

Grondstofpaspoorten

Een ander voordeel van een langer durend contract is de mogelijkheid gedurende de contractperiode samen met de leveranciers te werken aan zowel kwaliteitsverbetering als verduurzaming van de transformator. Siemens en Tironi leggen in grondstofpaspoorten transparant vast welke materialen en hoeveel gerecyclede grondstof ze gebruiken en waar ze kansen zien voor verbetering. 

Gerecyclede olie

Een aantal vermogenstransformatoren wordt geleverd met gerecyclede olie. Olie dient in een vermogenstransformator voor koeling. Het gebruik van de gerecyclede olie draagt bij aan onze circulariteitsdoelstellingen.

Netverliezen 10% lager

Bij het transport van elektriciteit ontstaan netverliezen. De netverliezen van de aanbestede transformatoren zijn zo’n tien procent lager dan die van onze huidige transformatoren. Dit levert bij het huidige bestelvolume en belasting van de transformatoren een behoorlijke vermindering van CO2-uitstoot op en een besparing van € 1,2 miljoen over een economische levensduur van 40 jaar.

van links naar rechts: Ronald de Heus (Siemens), Daan Schut (directeur Assetmanagement), Nicole Tollenaar (directeur Interne Dienstverlening) en Matteo Tironi (Tironi)

Conctractondertekening vermogenstransformatoren. Van links naar rechts: Ronald de Heus (Siemens), Daan Schut (directeur Assetmanagement), Nicole Tollenaar (directeur Interne Dienstverlening) en Matteo Tironi (Tironi)