Duurzaamste kilometer van Nederland

Alliander ondertekent Green Deal

Het Leidse Stationsgebied en de Schipholweg worden samen de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’. Ruim twintig partijen, actief in dit gebied, hebben deze ambitie vastgelegd in een zogenoemde Green Deal. Ook Alliander heeft de Green Deal ondertekend.

Innovatieve energiebronnen, vernieuwend waterbeheer, vergroening tegen hitte en vóór betere luchtkwaliteit, hergebruik van (bouw-)materialen en andere circulaire oplossingen: in hechte samenwerking gaan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, waterschap, gemeente en provincie aan de slag, zodat het Leidse stationsgebied in 2025 de Duurzaamste Kilometer van Nederland is.

De partners hebben hun ambitie vastgelegd in een Green Deal ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’ die op 6 juni 2018 op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam is ondertekend. Als symbool voor deze Green Deal hebben alle partners gezamenlijk een groene tuinbank in elkaar gezet. Deze bank komt na de Provada in het Stationsgebied te staan.

Unieke samenwerking

Een Green Deal is een interactieve set afspraken waarbij de overheid en private partijen slim hun krachten bundelen en samen vernieuwende, duurzame initiatieven realiseren.

Prioriteit

De Green Deal ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’ in het Leidse stationsgebied is een unieke samenwerking van meer dan twintig partijen. De deal sluit aan bij het beleid van het nieuwe Leidse college, die duurzame verstedelijking als een van de prioriteiten benoemd heeft. De overeenkomst past bij de toekomstige Omgevingswet, die vanaf 2021 meer ruimte biedt voor initiatieven uit de stad.

Ondertekening duurzaamste kilometer

Deelnemers Green Deal

De 22 deelnemers aan de Green Deal ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’ zijn, in alfabetische volgorde:

 • ABN Amro Bank N.V., Real Estate Clients
 • Alliander N.V.
 • Bewoners
 • Bioscopen Leiden B.V.
 • Bureau Stadsnatuur
 • Gemeente Leiden
 • Heyligers Design + Projects
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hurks
 • Leiden Centraal Park
 • N.V. Nuon Warmte
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rabobank Leiden – Katwijk
 • Rijn Wonen
 • Stichting Climate Matters
 • Sustay
 • Synchroon B.V.
 • Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Technolab Leiden
 • Van Wijnen

Meer informatie via www.duurzaamstekilometer.nl