EXE mag transactieplatform Entrnce voortzetten

EXE, onderdeel van Alliander, kan verder met de dienst Entrnce onder de voorwaarde dat de programmaverantwoordelijkheid bij een externe partij wordt belegd. Dat vloeit voort uit het onderzoek van de ACM. EXE is blij dat er duidelijkheid is over de toekomst van Entrnce.

Onderzoek ACM

De ACM heeft in het kader van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet), de dienstverlening van EXE/Entrnce onderzocht. De ACM heeft gesteld dat EXE de programmaverantwoordelijkheid elders moet beleggen. De programmaverantwoordelijke is een onafhankelijke partij die zorgt voor inkoop en afstemming van vraag en aanbod van energie.

Voor de continuering van de dienstverlening van Entrnce zal daarom een koppeling worden gelegd met een andere programmaverantwoordelijke partij. EXE is al enige tijd in gesprek met externe partijen om te onderzoeken hoe dit anders ingericht kan worden. Daarnaast zal er een energiebeurs worden ontwikkeld die past in de definitie van de wet Vet.

Entrnce

Energy Exchange Enablers (EXE) is onderdeel van Alliander. Het is een online platform waar opwekkers en verbruikers rechtstreeks elektriciteit kunnen uitwisselen. Op het platform kunnen opwekkers zelf bepalen aan wie ze hun opgewekte stroom kunnen verkopen en tegen welke prijs. Zo neemt het Amsterdamse Havenbedrijf via het platform een deel van hun elektriciteit af bij afvalverwerker AEB.