Flexibel omgaan met energie levert geld op

Het is een bekend fenomeen: files op het Nederlandse wegennet. Minder bekend is dat er zich in Nederland ook files op het elektriciteitsnet kunnen voordoen. In de proeftuin EnergieKoplopers in Heerhugowaard werkt Alliander mee aan een test met tweehonderd huishoudens. Hoe kunnen zij energiefiles helpen voorkomen en zo geld verdienen door flexibel met energie om te gaan?

Energiefiles door duurzame energie

Nederland heeft als doelstelling om in 2023 16 procent van de energie door duurzame bronnen, zoals wind en zon, op te wekken. Deze bronnen zijn soms veel en soms niet aanwezig. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en op dat moment niet wordt gebruikt, kunnen er energiefiles op het net ontstaan. Huishoudens kunnen deze energiefiles helpen voorkomen door energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is.

Automatisch energie opslaan of verbruiken met slim apparaat

In Heerhugowaard is zo’n wijk waar lokaal veel elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen: Stad van de Zon. Hier zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis communiceert, zoals een elektrische boiler of warmtepomp. Het systeem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo energiefiles te voorkomen.

De deelnemende huishoudens kunnen met het energiesysteem bijvoorbeeld overdag zonne-energie gebruiken om water in hun boiler te verwarmen en het warme water ’s avonds gebruiken om te douchen. En zij hoeven daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Besparing voor huishoudens

Huishoudens kunnen naar verwachting tot 100 euro per jaar verdienen door flexibel met energie om te gaan. En als er minder energiefiles ontstaan hoeft het bestaande elektriciteitsnet minder uitgebreid te worden. Dit levert een flinke besparing op die in de toekomst ook ten goede kan komen aan huishoudens. In de proeftuin wordt het voordeel per maand verdeeld over de 200 deelnemende huishoudens.

Initiatiefnemers

Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. De uitkomsten van de proeftuin worden door deze partijen gebruikt om inzicht te krijgen in:

  • hoe duurzame energie kan groeien met flexibiliteit;
  • hoe we de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet hoog houden tegen zo laag mogelijke kosten;
  • de kostenbesparing voor huishoudens.

 

Meer informatie over de proeftuin vindt u op www.energiekoplopers.nl

Contact en reactie

Jelle Wils
Jelle Wils
Perswoordvoering / spokesperson
+31 88 542 6363