Forse CO2 besparing door verlaging temperatuur aardgas

In bijna 200 gasontvangststations van netbeheerder Liander wordt de temperatuur van het aardgas komende maanden met twee graden verlaagd. Hiermee kan op termijn een jaarlijkse CO2-besparing van 5,4 kiloton worden behaald. Dit is besloten na een succesvolle proef in Gorredijk en de eerste praktijktoepassing op Terschelling.

Gasontvangststation

Bij de gasontvangststations komt het aardgas via het landelijke netwerk van netbeheerder Gasunie aan het bij regionale netwerk van Liander, om vervolgens verder gedistribueerd te worden. Op dit moment wordt het gas dat binnenkomt in die stations nog verwarmd tot 5 graden, voordat het verder wordt gedistribueerd.

CO2-besparing

Afgelopen periode hebben Liander en Gasunie onderzocht of de temperatuur kan worden verlaagd, zodat de verwarmingsketels minder hoeven te stoken. Na succesvolle testen bij het gasontvangststation in Gorredijk en de eerste toepassing in de praktijk op Terschelling is besloten om op bijna 200 stations de temperatuur van het gas te verlagen naar 3 graden. De gasbuizen kunnen de verlaging aan en het heeft geen effect op klanten.

Andere netbeheerders

Komende periode wordt bij gasontvangststations in het Liander-verzorgingsgebied de temperatuur aangepast. De handeling wordt uitgevoerd door monteurs van Gasunie tijdens regulier onderhoud. Naar verwachting is dit in de zomer afgerond. Ook bij andere netbeheerders wordt gekeken naar een soortgelijke aanpassing. Als deze verlaging landelijk is doorgevoerd, wordt met deze aanpassing jaarlijks 3 miljoen m3 gas en 5,4 kiloton CO2 bespaard.

 

Contact en reactie

Jelle Wils
Jelle Wils
Perswoordvoering / spokesperson
+31 88 542 6363