Invoeding groen gas in 2018 weer gestegen

Het gebruik van gas verandert. Alternatieven voor aardgas zoals groen gas stomen op. Het zijn vooral afvalverwerkers, waterschappen en boerenbedrijven die dit duurzame gas aan onze netten leveren. Ze vergisten hun restafval tot biogas waarna het wordt opgewaardeerd totdat het dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Begin februari verwelkomen we de 15e leverancier van groen gas in ons net.

Gestage groei

Sinds in 2012 voor het eerst groen gas in ons net stroomde, is de markt gestaag gegroeid. In 2018 werd in de gebieden waarin wij de netten beheren 32 miljoen m3 groen gas aan ons net geleverd. Vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 21.000 woningen. In heel Nederland wordt zo'n 100 miljoen m3 groen gas ingevoed. De cijfers lijken indrukwekkend, maar zijn dat nog niet. In ons verzorgingsgebied bestond een klein deel van het getransporteerde gas uit groen gas: 1,64% in de zomer en 0,5% in de winter.

CO2-reductie

De overstap naar groen gas draagt flink bij aan CO2-reductie. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten, terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals koeienmest en tuinafval. Eén van de doelstellingen in het Klimaatakkoord is om in 2030 2 miljard m3 groen gas in te voeden. Daarvoor zijn in Nederland nog zo'n 300 tot 400 leveranciers van groen gas voor nodig.

Potentieel

Het potentieel voor groen gas is enorm. Een kuub gas bevat 10 keer zoveel energie als een kilowattuur. Toch groeit het aantal invoeders van groen gas nog maar voorzichtig. Liander helpt de leveranciers om al hun groen gas kwijt te kunnen.

Booster

Het is voor leveranciers soms een uitdaging om al hun geproduceerde groene gas kwijt te kunnen. Groen gas wordt vaak ingevoed in landelijke gebieden met weinig huishoudens en bedrijven. Liander heeft een booster ontwikkeld, een manier om het groene gas van leidingen met een lage druk naar leidingen met hogere drukken te laten gaan. Zo wordt het gebied met klanten die gas verbruiken vergroot en kunnen leveranciers aan veel mee afnemers kwijt. Hetzelfde effeect bereiken we door gasnetten aan elkaar te koppelen.

Zomers en nachten

Een andere uitdaging voor leveranciers is om het groene gas in zomers en nachten kwijt te kunnen aan het net. Huishoudens en bedrijven verbruiken dan veel minder gas. Onze oplossing is dat leveranciers van groen gas op een hogere druk dan gebruikelijk kunnen invoeden. Hun groene gas heeft voorrang op het reguliere grijze gas. Zo kunnen huishoudens en bedrijven op momenten van weinig verbruik groen gas aan het net leveren.

Toekomst

In 2019 stelt de overheid een routekaart op om innovatie, productie en gebruik van groen gas te bevorderen. Dat kan leiden tot meer leveranciers. In regio's waar deze toename kan leiden tot knelpunten in het net ontwikkelt Liander gebiedsplannen. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst.