Liander stopt energiediefstal bij 1.050 hennepkwekerijen in 2017

In 2017 ontdekten de politie en Liander 1.300 hennepkwekerijen, waarvan 1.050 zich schuldig maakten aan energiediefstal. In totaal stalen de kwekerijen zo’n 43,5 miljoen kWh. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 12.500 huishoudens per jaar. Liander geeft prioriteit aan de aanpak van energiediefstal, omdat diefstal zorgt voor onveilige, brandgevaarlijke situaties en de maatschappij op kosten wordt gejaagd.

Brandgevaar

Meestal heeft een hennepkwekerij een illegale en onveilige aansluiting op het energienet en zit de elektrische aansluiting in het pand vaak amateuristisch in elkaar. Samen met het hoge en langdurige stroomverbruik (12 tot 18 uur per dag) zorgt dit voor gevaarlijke situaties. Het risico op oververhitting, smeltende kabelisolatie, kortsluiting, elektrocutie, brand en koolmonoxidevergiftiging neemt toe. Jaarlijks registreert Stichting Salvage 70 tot 80 grote woningbranden door hennepkweek. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot spanningsdips en storingen waardoor de continuïteit van het transport van energie in gevaar wordt gebracht.

Maatschappelijke kosten

Naar schatting zijn er zo’n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland waarvan ongeveer 8.000 in het verzorgingsgebied van Liander. Ieder jaar stelen de kwekerijen zo’n 400 miljoen kWh aan elektriciteit van Liander. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 114.300 huishoudens. De schade bedraagt circa 17,5 miljoen euro. Liander verhaalt de netto gestolen energie bij de veroorzakers. Wanneer de schade niet wordt vergoed, dan wordt deze verwerkt in de transporttarieven en draait de maatschappij op voor de kosten.

Aanpak

Om de maatschappelijke kosten terug te dringen, onveilige situaties als gevolg van het geknoei met aansluitingen bij hennepkwekerijen en storingen te voorkomen steekt Liander energie in de aanpak van energiediefstal. Bij de aanpak werkt Liander nauw samen met politie en gemeenten. Wanneer kwekerijen worden opgespoord zorgt Liander voor het veilig stellen van de kwekerij en het inventariseren van de gestolen energie. Daarnaast probeert het Platform Energiediefstal van Netbeheer Nederland de diefstal hoger op de prioriteitenlijst van politie, justitie en gemeenten te krijgen. In 2017 stopte Liander energiediefstal bij 1.050 kwekerijen. Dat zijn er 3 per dag.

Melden

Netbeheerders roepen mensen op om vermoedens van hennepteelt te melden via de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).