Maatregelen kunnen kosten netverzwaringen beperken

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. Hoewel er vraagtekens gesteld worden bij de haalbaarheid van de doelstellingen, merken de netbeheerders onder wie Alliander in de praktijk dat de energietransitie in volle gang is. Door de gestage toename van onder meer duurzame energieopwekking op land, zijn de gevolgen voor het energienet nu al merkbaar. Daarom moet snel meer duidelijk worden over de concrete invulling van maatregelen, zodat we het energienet op tijd kunnen verslimmen en verzwaren. Zo blijft de betrouwbaarheid van het net tijdens de energietransitie gewaarborgd en blijven de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk.

Netbeheer Nederland nam namens de netbeheerders deel aan de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. Doel is dat deze sectoren in 2030 samen ongeveer 24 megaton minder CO2 uitstoten. Het PBL rekende uit dat het zeer waarschijnlijk is dat de voorgestelde maatregelen aan deze tafels tot de benodigde reductie leiden. Voornamelijk de maatregelen aan de Elektriciteitstafel hebben een grote impact op het net. Daarom zijn de netbeheerders hard aan het werk om onze netten tegen zo laag mogelijke kosten future proof te maken.

Nieuwe technici werven

Het is het daarnaast  belangrijk dat de netbeheerders voldoende technische mensen hebben om de beoogde netrealisatie te kunnen doen. Dit voorkomt dat het aansluiten van duurzame energie langer duurt dan nodig is. De netbeheerders zetten de komende jaren daarom extra in op het werven van nieuwe technici.

Lees het volledige nieuwsbericht op netbeheernederland.nl