Ministerie van Economische Zaken & Klimaat op werkbezoek

De economie groeit, de vraag naar energie neemt toe en er is steeds meer opwek van duurzame energie. Omdat ons energienet op veel plekken vol zit, is uitbreiding nodig. Dat kost veel geld en inzet van schaarse technici. Daarom zijn slimme oplossingen nodig. En samenwerking. Onder meer met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 18 april kwam een afvaardiging op werkbezoek. 

Hoogte Kadijk

De basis voor een goede samenwerking is weten wie je partner is. Wat doet nu een netbeheerder als Liander? Hoogspanningsstation Hoogte Kadijk in Amsterdam vormde het ideale decor voor het werkbezoek. Daar waar het werk plaatsvindt. Technicus Jan Teerhuis liet de bezoekers zien hoe het station werkt en wat de effecten van te hoge belastingen op het elektriciteitsnet zijn. Sjoerd Robertson (Liander): “De delegatie van het Ministerie was duidelijk onder de indruk van de techniek en de ruimtelijke impact van het station.”

Amsterdam

Het werkbezoek nodigt uit om nog constructiever en innovatiever met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Ruben Voerman van de gemeente Amsterdam en Geert Wijnen van Liander vertelden over de uitdagingen van de hoofdstad: de toename van het aantal datacenters die enorme hoeveelheden stroom verbruiken, het vinden van plekken voor nieuwe infrastructuren die nodig zijn om de toenemende vraag naar energie aan te kunnen en de overstap naar aardgasloze wijken.

Buurtanalysetool

Liander werkt aan tal van innovaties om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld de buurtanalysetool waarmee Liander gemeenten ondersteuning biedt voor het vinden van alternatieven voor aardgasverbruik in wijken. Robertson (Liander): “De tool maakte veel enthousiasme los, de ambtenaren zien graag dat Liander deze tool inzet om gemeenten te helpen in het maken van de goede keuzes voor de warmtetransitie.”

Filmpje over de innovaties van Alliander

Flexibiliteitsmarkt

Ook grootschalige innovaties kwamen aan bod, zoals de flexibiliteitsmarkt. Flexibiliteit ontstaat als energieverbruikers hun vraag en aanbod in de tijd verschuiven. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld. Zo worden pieken op het elektriciteitsnet voorkomen.

Wet- en regelgeving

Alle innovaties die voorbij kwamen hebben gemene delers. Ze dragen bij aan het verlagen van de maatschappelijk kosten: klanten die een lagere energierekening hebben en Liander die dure investeringen voor netuitbreidingen kan voorkomen. Daarnaast is het duidelijk dat om de innovaties grootschaliger toe te passen wijzingen in wet- en regelgeving nodig zijn. Want, wetten en regels stammen nog uit een tijd dat nog geen sprake was van (grootschalige) duurzame opwek van energie.

Maatschappelijke partner

Martijn Koolen van het Ministerie was tevreden over het werkbezoek: “Goed om te zien hoe Liander hun traditionele en innovatieve aanpak gebruikt om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. Liander ontwikkelt zich meer en meer als maatschappelijke partner.” Het is duidelijk: Liander en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan voor de samenwerking!