Netbeheerders steunen oproep van kabinet voor betaalbaarheid en kosteneffectiviteit energietransitie

Vandaag heeft minister Wiebes namens het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het Klimaatakkoord. In de brief geeft het kabinet een reactie op het Klimaatakkoord op hoofdlijnen, dat voor de zomer is gepresenteerd, en de analyse hiervan die is gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Plan Bureau (CPB).

Op basis van deze reactie gaan de klimaattafels de volgende ronde gesprekken voeren. Alliander zit net als voor de zomer namens Netbeheer Nederland (NBNL) weer aan de tafel Gebouwde Omgeving om de belangen van de netbeheerders te behartigen.

Kabinetsreactie

In zijn reactie roept minister Wiebes de deelnemers aan de tafels op om nog meer aandacht te besteden aan het laag houden van de maatschappelijke kosten. Het kabinet vindt het belangrijk dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Daarom wil de minister de prijs van gas wel laten stijgen, maar minder hard dan eerder werd geopperd. Ook komen er subsidies voor huiseigenaren om huizen te isoleren of om over te stappen van aardgas op een warmtepomp. Het kabinet is enthousiast over het voorgestelde plan om elektrische personenauto’s versneld in te voeren. Over ruimtelijke ordening zegt de minister dat de provincies een regierol hebben bij klimaatslim landgebruik. Tot slot roept de minister op om de plannen voor de vermindering van de CO2-uitstoot nu ook echt concreet te maken.

Reactie netbeheerders

Alliander en de andere netbeheerders hebben via Netbeheer Nederland (NBNL) een reactie gegeven op de brief van minister Wiebes.