Opnieuw meer aardgasloze nieuwbouw

In het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander kwamen in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties, is 65% een aansluiting zonder aardgas. In het eerste kwartaal van dit jaar was dit 62%. 

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Liander verwelkomt deze ontwikkeling en ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Betaalbare alternatieven

Wanneer voor 1 juli 2018 de omgevingsvergunning is aangevraagd, kunnen nieuwbouwwoningen nog op aardgas worden aangesloten. De vergunning is namelijk onbeperkt geldig. Liander geeft projectontwikkelaars en woningcorporaties de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Daarnaast denkt de netbeheerder graag mee met gemeenten over betaalbare alternatieve warmtevoorzieningen.

Bekijk het overzicht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander. Het betreft de aanvragen aansluitingen nieuwbouw en renovatie van het tweede kwartaal 2019.

Tabel: percentage aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander

Voorgaande kwartaal

Bekijk het nieuwsbericht met de aanvragen voor aardgasloze nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met het laatste kwartaal van 2018.