Ruim helft nieuwbouwwoningen zonder aardgas

Deze zomer is de plicht voor netbeheerders om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet komen te vervallen. Dit houdt in dat nieuwe woningen en kleine bedrijfspanden niet meer aangesloten mogen worden op het aardgasnet. In het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander kwamen in het derde kwartaal van dit jaar meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Van alle aanvragen, nieuwbouwwoningen en renovaties, is 57% een aansluiting zonder aardgas. Vorig jaar was dit in het derde kwartaal 37%. 


Tabel: percentage aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander

Duurzame alternatieven 

Mascha van Vuuren, directeur Klant&Markt Liander: “De overgang naar een duurzame manier om te koken en onze huizen te verwarmen, wordt steeds concreter en zichtbaarder. Gelukkig zijn er duurzame alternatieven en kunnen nieuwe woningen prima zonder aansluiting op het aardgasnet worden gebouwd. De warmtetransitie is een enorme opgave waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Onze rol is dat we gemeenten, die de regierol hebben, zo goed mogelijk helpen bij het maken van de keuze voor een alternatieve warmtevoorziening. Zowel voor nieuwbouw als bestaande woningen. Vroegtijdig plannen maken en een integrale aanpak, is daarbij ontzettend belangrijk”.

Omgevingsvergunning

Er worden nog wel nieuwbouwwoningen op aardgas aangesloten. Dat is mogelijk wanneer voor 1 juli 2018 de omgevingsvergunning is aangevraagd. Wanneer de vergunning eenmaal is aangevraagd, is deze onbeperkt geldig. Hoeveel woningen nog gebouwd gaan worden op basis van een oude vergunning, is niet duidelijk. Inschatting is dat het nog enkele jaren kan duren voordat 100% van de nieuwbouw toekomstbestendig wordt gebouwd. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Liander hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien. Daarnaast denkt de netbeheerder vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Kijk hier voor het overzicht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander. Het betreft de aanvragen aansluitingen nieuwbouw en renovatie van het derde kwartaal 2018. 

---------------------------------------------------------------------------

Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere belanghebbenden om hen te helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten, over mogelijke alternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven in te brengen. Netbeheerder Liander is de partner voor gemeenten in haar verzorgingsgebied. Van planvorming tot realisatie.