Samen werken aan een duurzaam Amsterdam

Amsterdam staat voor een grote uitdaging. Er komen steeds meer elektrische auto’s, buurten willen van het gas af en huiseigenaren kiezen steeds vaker voor zonnepanelen. Kortom: de energietransitie is ook in de hoofdstad in volle gang. 

Om de uitdagingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, is netbeheerder Liander vorig jaar samen met de gemeente Amsterdam een studie gestart naar de groeiende stads- en energietransitie. In deze studie is onderzocht wat de impact kan zijn op het elektriciteitsnetwerk van Liander. 

Belangrijke thema’s

Er zijn vijf belangrijke thema’s, namelijk: woningbouw, aardgasvrije warmte, de toename van zonne-energie, mobiliteit en de verduurzaming van de industrie. Zo wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn en in 2050 zelfs klimaatneutraal. Om dat te realiseren, willen we een duurzaam, open, betaalbaar en toekomstbestendig warmtesysteem te ontwikkelen.

De studie is een vertrekpunt. Van hieruit gaan we verder met het toekomstbestendig maken van de elektriciteitsvoorziening in de stad. Daarbij hoort ook het onderzoeken van innovaties zoals waterstof en het slim laden van elektrische voertuigen. Deze innovaties zijn in deze studie niet meegenomen, maar zijn onderdeel van de vervolgstappen.

Huidige werkzaamheden

Om de doelstellingen van de gemeente te behalen, moet het netwerk klaar zijn voor de toekomst. Daar zijn we nu al voor aan het werk. Bijvoorbeeld door het, waar mogelijk, uitbreiden van huidige stations. 

Begin dit jaar is de studie afgerond. Meer weten over de inhoud? Kijk dan hier.