Schrappen gasaansluitplicht nieuwbouw belangrijke stap voor energietransitie

Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een samenleving zonder CO2-uitstoot gerealiseerd hebben. Dat betekent onder andere dat we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. De stap naar een aardgasloze gemeente en de verduurzaming van de energievoorziening is een complexe opgave die een forse inspanning vraagt van onder andere burgers, bedrijven, woningbouwcorporaties en de netbeheerders.

Belangrijke stap

Alliander ondersteunt de ambitie en doelstellingen zoals geformuleerd in de Energieagenda volledig en ziet het afschaffen van de gasaansluitplicht in nieuwbouwwijken als een belangrijke eerste stap voor de energietransitie. Om de energievoorziening in onze samenleving succesvol te verduurzamen is het essentieel dat betrokken partijen als gemeenten, burgers, woningcorporaties, waterbedrijven en netbeheerders samenwerken, onder regie van de gemeente.

Samen slim omschakelen

De overgang naar een duurzame energievoorziening is een enorme uitdaging. Het vraagt om samen slim omschakelen. Alliander adviseert en faciliteert gemeenten bij de energietransitie door onder andere relevante informatie over de gasnetten en de elektriciteitsnetten ter beschikking te stellen. Zo werken we samen aan de meest optimale oplossingen voor een duurzame, veilige en betrouwbare energie-infrastructuur tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.