Veel interesse voor eerste ZON-dag

Op 6 juni organiseerde Liander de eerste ZON-dag. Projectontwikkelaars en adviesbureaus in de solar branche ontmoetten relatiemanagers van Liander. Enerzijds om contacten te leggen en zo inzicht te krijgen in de plannen voor nieuwe zonneprojecten. Anderzijds om bijgepraat te worden over de belangrijkste ontwikkelingen.

Het aantal zonneprojecten neemt fors toe. Voor 2019 staan er ruim 1.000 in ons gebied op de planning. Momenteel staat er 1.700 Megawatt aan vermogen voor zonne-energie opgesteld. Op korte termijn stijgt dit naar 6 Gigawatt. Goed voor zo’n 8.000 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Uitdagingen

De enorme hoeveelheden teruglevering van elektriciteit hebben een forse impact op ons elektriciteitsnet. Zonneparken worden vaak aangelegd in landelijke gebieden, zoals Friesland of de Achterhoek. Gebieden met relatief weinig inwoners en dus een dunne elektriciteitskabel. Ons elektriciteitsnet is één van de betrouwbaarste ter wereld, maar is 100 jaar geleden niet ontworpen voor grote hoeveelheden teruglevering van elektriciteit. In bepaalde gebieden is door de enorme teruglevering uitbreiding van ons elektriciteitsnet nodig. Dat zijn kostbare investeringen. Liander werkt daarom aan slimme oplossingen waarmee ze de energietransitie kan faciliteren.

Inzicht

Voor zowel Liander en haar klanten is het van wezenlijk belang om goed inzicht te hebben in de gepande aanleg van zonneparken. Zo krijgt Liander beter zicht op haar werkpakket en kunnen klanten in een vroegtijdig stadium duidelijkheid verschaffen over de tijd die nodig is om parken aan te sluiten. De ZON-dag was een prima podium voor projectontwikkelaars en adviesbureaus om contacten met onze relatiemanagers te leggen of te intensiveren. Zo kunnen ze (verder) met elkaar in gesprek over geplande zonneprojecten. En kan Liander vroegtijdig de aanwezige capaciteit van het elektriciteitsnet vaststellen. Is deze te beperkt? Dan kan op tijd worden gewerkt over alternatieve oplossingen. Zo werken we samen om de energietransitie verder te faciliteren.

Ontwikkelingen

Met ruim 50 deelnemers werd de ZON-dag goed bezocht. De bezoekers werden bijgepraat over huidige ontwikkelingen. Onder meer over de nieuwe wetgeving Requirements for Generators die nieuwe technische eisen aan opwekinstallaties stelt. En over innovaties, zoals het opslaan van zonne-energie in bijvoorbeeld batterijen.

Afspraken maken

Deelnemers zijn enthousiast over de ZON-dag: “Goed om samen te werken aan oplossingen voor vraagstukken die op ons af komen. Daarvoor is vroegtijdig contact nodig. Goed dat je elkaar dan al eens hebt ontmoet."