Zo blijven kosten energietransitie beheersbaar

Op 28 maart 2019 ging de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel gebouwde omgeving. Dit gesprek is onderdeel van een serie rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer rondom de verschillende onderdelen van het klimaatakkoord. Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, kwam namens de Nederlandse netbeheerders aan het woord. Zij benadrukte het belang van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Met name de betaalbaarheid voor burgers kan helpen dit draagvlak te behouden. Zij gaf drie aandachtspunten mee om de kosten laag te houden.

Om onnodige kosten te voorkomen moet er, zo stelde Ingrid Thijssen, om te beginnen voor gezorgd worden dat plannen voor het energiesysteem langjarig en integraal zijn, passend in de wijkgerichte aanpak en in de Regionale Energiestrategie. Hoe eerder en preciezer de netbeheerders weten wat er gaat gebeuren, hoe groter de kans dat de energie-infrastructuur op tijd gereed is en hoe groter de kans dat dure suboptimale oplossingen voorkomen worden. Dat bracht haar op het tweede punt: aanleggen van driedubbele infra of verwijderen van gloednieuwe gasnetten is onnodig duur.

Warmte in publieke handen

Ten derde zijn warmtenetten, net als waterleidingen, het elektriciteitsnet en het aardgasnet vitale infrastructuur. De vraag ligt dus voor of warmtenetten niet eveneens onafhankelijk en publiek beheerd moeten worden. Bovendien dreigen er onnodig hoge subsidies naar warmtenetten te gaan.

Kaders

Ingrid Thijssen onderstreepte nogmaals dat netbeheerders ervoor staan de energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar te houden. Ze riep de Kamerleden op mede te zorgen voor de juiste kaders.

Position paper

Bekijk het volledige nieuwsbericht en de Position paper op de site van Netbeheer Nederland.