Nieuws

 • Aandeelhouders Alliander stemmen in met alle voorgestelde besluiten

  Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander zijn alle voorgestelde besluiten aangenomen. De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2018 en het dividend over 2018 vastgesteld. Verder heeft de vergadering kwijting (decharge) verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen en is het voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander goedgekeurd.

 • 2030 nu al het nieuwe morgen

  Op 3 april 2019 ging de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel Elektriciteit. Marc van der Linden, voorzitter van Netbeheer Nederland en CEO van netwerkbedrijf Stedin, sprak namens de Nederlandse netbeheerders. Hij onderstreepte hoe belangrijk het voor netbeheerders is de ruimte te krijgen slimmer om te gaan met het energienet. Bovendien moet er veel verder vooruit gepland worden over bijvoorbeeld duurzame energieopwekking op land.

 • Zo blijven kosten energietransitie beheersbaar

  Op 28 maart 2019 ging de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel gebouwde omgeving. Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, kwam namens de Nederlandse netbeheerders aan het woord. Zij benadrukte het belang van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Met name de betaalbaarheid voor burgers kan helpen dit draagvlak te behouden. Zij gaf drie aandachtspunten mee om de kosten laag te houden.

 • Raad van Bestuur Alliander uitgebreid met Chief Transition Officer

  De Raad van Bestuur van Alliander wordt met ingang van 1 april uitgebreid met een Chief Transition Officer (CTO). Dat heeft de Raad van Commissarissen besloten. De rol gaat worden ingevuld door Daan Schut, nu nog directeur Assetmanagement binnen het netwerkbedrijf.

 • Maatregelen kunnen kosten netverzwaringen beperken

  Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. Hoewel er vraagtekens gesteld worden bij de haalbaarheid van de doelstellingen, merken de netbeheerders onder wie Alliander in de praktijk dat de energietransitie in volle gang is.