Nieuws

  • Prepaid energie helpt bij energiebewustzijn

    Werken met ‘prepaid energie’ heeft voor huishoudens die problemen hebben met het betalen van hun energierekening een groot potentieel. Het helpt om meer grip te krijgen op hun energiekosten, te besparen en schulden te voorkomen. Bovendien wordt meer zelfredzaamheid ervaren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een pilot die afgelopen jaar onder vijftig huishoudens is gehouden door Alliander, Stedin, Greenchoice, Vattenfall en de Energiebank.

  • Toekomst energienet cruciaal aandachtspunt voor coalitieakkoorden

    De toekomstige ontwikkeling van het energienet is cruciaal om de Regionale Energie Strategieën (RES) te laten slagen. Door in samenhang te kijken naar alle ontwikkelingen en te werken aan langjarige plannen, kan de overgang naar een duurzame energievoorziening tegen de laagst mogelijke kosten worden gerealiseerd. Dat schrijft Alliander in haar handreiking aan de informateurs van de vijf provincies waar het netwerkbedrijf actief is.

  • Aandeelhouders Alliander stemmen in met alle voorgestelde besluiten

    Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander zijn alle voorgestelde besluiten aangenomen. De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2018 en het dividend over 2018 vastgesteld. Verder heeft de vergadering kwijting (decharge) verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen en is het voorstel tot wijziging van de statuten van Alliander goedgekeurd.