Naar nieuwsoverzicht

Aandeelhouders bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen tijdens jaarlijkse vergadering

13 april 2022
De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) vond vandaag, 13 april, sinds twee jaar weer live plaats in Arnhem. Tijdens deze jaarlijkse vergadering is de jaarrekening en het dividend over 2021 vastgesteld. Daarnaast zijn onze aandeelhouders onder meer geïnformeerd over onze strategie en de stand van zaken van de gesprekken met het Rijk over de kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven.

De Raad van Bestuur gaf een toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen en bereikte resultaten in 2021. Ook werd aandacht besteed aan de vooruitzichten voor 2022.

Alle aandelen van Alliander zijn in handen van 74 Nederlandse provincies en gemeenten. De grootste aandeelhouders zijn de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Jaarrekening en dividend vastgesteld

De AvA heeft de jaarrekening over 2021 vastgesteld. Ook werd over 2021 een dividend vastgesteld van € 101,1 miljoen. Dit dividend wordt toegekend aan de aandeelhouders, naar rato van hun aandelenbezit. De omzet van Alliander kwam in 2021 uit op € 2.120 miljoen (2020: € 2.009 miljoen). Het netto-resultaat kwam uit op € 242 miljoen (2020: € 224 miljoen). Alliander investeerde € 1.014 miljoen (2020: € 890 miljoen), met name door toenemende investeringen in de elektriciteitsnetten door de energietransitie.

Strategie

Eind vorig jaar hebben onze aandeelhouders € 600 miljoen geïnvesteerd in Alliander. Dat geld is bedoeld om onze financiële positie te versterken ten behoeve van de energietransitie. Een van de afspraken die hierbij is gemaakt, is dat Alliander periodiek een toelichting geeft op de strategie van Alliander. Die toelichting is tijdens de AvA gegeven.

Financieringsopgave

Ook kwam de lange termijn financiering van Alliander aan de orde. De komende jaren zullen de investeringen, mede door de energietransitie, verder oplopen. Daarmee staan we voor een grote financieringsopgave.

Naast de eerder genoemde kapitaalversterking, voeren we ook gesprekken met het Rijk over onze kapitaalbehoefte. En gaan in op de vraag of het Rijk daar mede invulling aan kan geven. Dat doen we samen met Enexis en Stedin. Daarnaast werken we aan een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie, door kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.

Tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders bijgepraat over de gesprekken met het Rijk en het verdere proces.