Naar nieuwsoverzicht

Alliander biedt lokale politieke partijen suggesties voor een toekomstbestendige duurzame energievoorziening

4 juli 2017
Politieke partijen die rondom gemeentelijke verkiezingen aandacht willen besteden aan de energietransitie zijn op zoek naar suggesties voor de klimaat- en energieparagrafen in hun verkiezingsprogramma’s. Hiervoor heeft Alliander deze week alle gemeentelijke politieke partijen in haar verzorgingsgebied een handreiking aangeboden.

Om te komen tot een toekomstbestendige duurzame energievoorziening die voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar is, doet Alliander vier suggesties:

  • kies voor alternatieve warmte-oplossingen;
  • gebruik de Omgevingswet;
  • introduceer of versterk een gemeentelijk energieloket;
  • versterk de samenwerking met netbeheerders;

Geef gemeenten de regie bij duurzaamheidsdoelstellingen

Gemeenten hebben een regierol te vervullen ten aanzien van duurzaamheid. Keuzes worden gemaakt in het college-akkoord na de verkiezingen van maart 2018. De verkiezingsprogramma’s, die nu worden geschreven, vormen de basis hiervoor. Bijvoorbeeld door de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid. Alle gemeentelijke bestemmingsplannen gaan op in één omgevingsplan. Hierin kunnen regels worden opgenomen om alternatieve energievoorzieningen te faciliteren, zoals aardgasvrije wijken en energiezuinige nieuwbouw. Ook kunnen gemeenten eisen opnemen voor milieuprestaties van gebouwen.

Stop op aanleg gasleidingen naar nieuwe huizen

Een eerste stap is om projectontwikkelaars en particulieren nu al te verplichten in hun gemeenten woningen aardgasvrij te bouwen. De overheid wil dat dorpen en steden in 2050 CO2 neutraal verwarmd worden. Daardoor is het nu al niet rendabel meer om een nieuw te bouwen huis of woonwijk op aardgas aan te sluiten. Gasnetten worden namelijk wettelijk afgeschreven over 40 jaar, dus een nieuwbouwwijk nu nog aansluiten op aardgas heeft tot gevolg dat over ongeveer 25 jaar ongebruikte gasleidingen in de grond liggen. Alliander wil graag in een vroeg stadium van de planning voor nieuwe woonwijken met gemeenten in overleg over alternatieve energievoorzieningen.

Introduceer of versterk een gemeentelijk energieloket

Alliander deelt het enthousiasme over het energie-loket dat in sommige gemeenten al bestaat, en ondersteunt de gedachte om het energieloket in alle gemeenten een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk/regionaal energiebeleid te geven. Het energieloket is een samenwerking van gemeenten, bouwbedrijven, installateurs en netbeheerders. Hier kunnen inwoners vragen stellen over energiebesparing en het energiezuinig maken van hun huis.

Lees hier de handreiking.