Naar nieuwsoverzicht

Alliander en Hogeschool Arnhem Nijmegen slaan handen ineen met nieuwe strategische samenwerking

20 oktober 2021
Op 1 oktober 2021 hebben Alliander en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een intentieverklaring getekend om de komende drie jaar hun samenwerking op IT gebied een impuls te geven. Waar er al samengewerkt wordt op o.a. gebied van energietechniek met het Operational Network Program, is dit de eerste samenwerking op het gebied van IT met de academie IT en Mediadesign. Deze nieuwe strategische samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven zal zorgen voor innovatieve ideeën en bruikbare oplossingen voor de toekomst en voor een betere aansluiting van het onderwijs en bedrijfsleven.

De afspraak is om gedurende 3 jaar, in de periode september 2021 – juli 2024, samen te werken in onderwijs en onderzoek. We richten ons hierbij gezamenlijk op het ontwikkelen en delen van kennis die Alliander nu én in de toekomst kan inzetten voor digitale innovatie en transformatie ten behoeve van de energietransitie. Tegelijkertijd biedt dit de onderzoekers, studenten en docenten van de HAN de mogelijkheid om onderwijs- en onderzoeksdoelen te realiseren.

Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alliander hebben vijf IT thema’s benoemd die zij de komende jaren een extra impuls willen geven:

  • Supporting Technologies in the field and office
  • Model Factory / ML Ops
  • Data Office
  • Data engineering
  • Software development

In de komende drie maanden zal de invulling van deze samenwerking verder uitgewerkt worden. Hierbij valt te denken aan het samenwerken in en met alle aspecten van het curriculum van de opleidingen die onderdeel zijn van de academie IT en Mediadesign van de HAN. Ook stage- en afstudeerprojecten, minors, gastcolleges en events zullen onderdeel gaan uitmaken van de samenwerking. Het streven is om in december 2021 tot een definitieve overeenkomst te komen. Alle betrokken zien enthousiast uit naar deze samenwerking!