Naar nieuwsoverzicht

Alliander en Radboud Universiteit versterken samenwerking

1 maart 2022
Alliander gaat samen met de Radboud Universiteit de komende twee jaar intensief samenwerken. Daarvoor tekenden wij op 1 maart een intentieverklaring met de ambitie onderzoek, onderwijs en werkveld beter op elkaar te laten aansluiten en daarmee de energietransitie optimaal te ondersteunen.

In de samenwerking wisselen we experts en onderzoeksfaciliteiten uit en initiëren gezamenlijk master-, PhD- en postdocprojecten. Daarbij werken we onder andere aan digitale technologieën, die het netwerkbeheer kunnen ondersteunen. Daarbij houden we rekening met de veranderende energieproductie. “Door samen te werken, willen we met ons onderwijs en onderzoek extra bijdragen aan de energietransitie”, aldus Daniel Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit.

Innovatiedomeinen

In de huidige energietransitie groeit de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit snel. Dit brengt grote uitdagingen mee voor het elektriciteitsnet. Met onze intensieve samenwerking met de Radboud Universiteit verwachten we belangrijke stappen te zetten naar intelligente oplossingen om het net optimaal te kunnen benutten en uitbreiden. Om dit te realiseren gaan we op vijf gebieden samenwerken:

  • Kunstmatige intelligentie (AI) voor optimalisatie van elektriciteits- en gasdistributienetten;
  • Voorkomen, analyseren en oplossen van veiligheidsdreigingen;
  • Ontwikkelen van fysische modellen die inzicht geven in het elektriciteitsnet;
  • Scherper inzicht krijgen in de risico’s op overbelasting en storingen met behulp van geavanceerde statistiek;
  • Ontwikkelen en optimaliseren van ondersteunende technologieën voor fysiek en administratief werk.

Verder uitbouwen

Ook op andere gebieden gaan we de samenwerking verder uitbouwen, zoals in de managementwetenschappen. Ook de juridische, sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie worden onder de loep genomen.

“Onze samenwerking stelt studenten in staat om nu en in de toekomst impact te hebben op deze grote maatschappelijke en technologische uitdaging”, aldus Rinke van de Rhee, directeur Business Digitalisering en IT a.i. van Alliander. “Zo kunnen zij hun eigen toekomst mee helpen vormgeven.”

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de open innovatie-ontwikkelingen van Radboud Universiteit en Alliander? Klik dan hier.