Naar nieuwsoverzicht

Alliander: meer werk verzet ondanks corona, wel hogere kosten

30 juli 2020
Alliander heeft ondanks de coronacrisis in de eerste zes maanden van 2020 meer klanten aangesloten, meer kabels gelegd en meer geïnvesteerd in het elektriciteitsnet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee ligt het netwerkbedrijf op koers om structureel meer werk te verzetten. Door de impact van corona op onze bedrijfsvoering en hogere tarieven die Tennet in rekening brengt liepen de kosten op. Hierdoor is het nettoresultaat over het eerste halfjaar € 29 miljoen lager dan in 2019 (2019 € 121 miljoen, 2020 € 92 miljoen).

Maarten Otto, CEO van Alliander: “Onze energienetten zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Daarom hebben wij er ook tijdens de coronacrisis alles aan gedaan om onze werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden en waar mogelijk zelfs te versnellen. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil. Wij hebben ons aangepast aan de situatie en flexibiliteit getoond om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. We gaan onverminderd verder met ons werk aan de energienetten om ook in de toekomst een betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor iedereen te kunnen blijven bieden.”

Impact van corona

De impact van corona op de bedrijfsvoering verschilt sterk per activiteit. Zo lag het werk achter de voordeur bij woningeigenaren de eerste periode na het uitbreken van corona stil. Hierdoor is bijvoorbeeld de uitrol van de slimme meter vertraagd, waardoor deze ook in 2021 zal doorlopen. Daarentegen werden 13% meer grootzakelijke klanten op het energienet aangesloten. En ook de werkzaamheden aan elektriciteitsstations en kabelverbindingen zijn onverminderd doorgegaan. In de eerste zes maanden van 2020 werd 577 kilometer middenspanningskabel gelegd, een toename van 250 kilometer ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (+77%). Ook werden 435 nieuwe middenspanningsstations gebouwd, 157 meer dan in het eerste halfjaar van 2019 (+56%). De totale investeringen in het elektriciteitsnet stegen het afgelopen halfjaar met € 32 miljoen tot € 263 miljoen, (+14% t.o.v. 2019).
Walter Bien, CFO: “De kosten zijn het afgelopen halfjaar met € 81 miljoen opgelopen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de hogere tarieven die Tennet vanaf dit jaar mag doorberekenen aan de regionale netbeheerders. Maar ook de kosten van onze hogere productie en de impact van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering dragen bij aan dit effect. Dit zal van invloed zijn op de resultaten voor het hele jaar. Onder meer door corona zijn enkele inkomstenposten gedaald. Zo heeft een deel van onze grootzakelijke klanten vanaf het moment dat corona uitbrak minder stroom verbruikt. Omdat zij betalen voor de mate van gebruik van ons netwerk zijn onze inkomsten in dat segment afgenomen.”

Regionale Energiestrategieën

Samen met gemeenten, provincies en andere betrokkenen werken we volop aan de Regionale Energiestrategieën (RES). Met name door de inpassing van duurzame opwekinstallaties zoals wind- en zonneparken moet het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden om de nieuwe vraag aan te kunnen. Er is een forse opschaling van werkzaamheden nodig. De komende 10 jaar moet er net zoveel elektriciteitsinfrastructuur gerealiseerd worden als in de afgelopen 40 jaar. Dat vraagt om een versnelling in de uitvoering. Daarom werken we nauw samen met alle betrokken partijen om de RES-plannen verder te concretiseren, zodat er meer zekerheid ontstaat over de impact op de netcapaciteit. Dit is een voorwaarde om de uitbreiding van de infrastructuur tijdig te realiseren.

Financiële resultaten

Het nettoresultaat van Alliander is in het eerste halfjaar van 2020 uitgekomen op € 92 miljoen (2019: € 121 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over de eerste zes maanden zijn met € 39 miljoen gestegen naar € 1.010 miljoen (2019: € 971 miljoen). De totale bedrijfskosten bedroegen in het eerste halfjaar € 866 miljoen, tegenover € 785 miljoen in 2019.

Bekijk het online halfjaarbericht 2020