Naar nieuwsoverzicht

Alliander ontwikkelt keuzevak Nutsvoorzieningen om meer jongeren te interesseren voor een studierichting in de energietechniek

5 november 2021
Zes vmbo-3 leerlingen van het Candea College in Duiven zijn gestart met het keuzevak Nutsvoorzieningen. Dit nieuwe eindexamenvak is ontwikkeld door de Alliander Technische Bedrijfsschool en het Candea College. Netwerkbedrijf Alliander heeft, net als de andere netbeheerders, te weinig technisch personeel om de snelle ontwikkelingen rondom de energietransitie bij te benen en de elektriciteitsinfrastructuur op tijd uit te breiden.

Dit beeld zien we niet alleen bij Alliander, maar komt ook naar voren uit het recentelijk verschenen rapport ‘In stroomversnelling naar Net Zero’ van Arcadis. Hieruit blijkt dat de arbeidsmarkt voor Nederland nu de grootste remmende factor is voor de energietransitie. De komende vier jaar heeft Alliander samen met haar aannemers 3500 extra mensen nodig. Tegelijkertijd daalt het aantal MBO-studenten in de techniek. Met het keuzevak moeten meer jonge mensen worden gestimuleerd om voor een studierichting in de energietechniek te kiezen.

Eerste school in Nederland

Het Candea college in Duiven is de eerste school in Nederland die dit examenvak aanbiedt. Gemma Tiedink, wethouder van de gemeente Duiven, kwam vrijdag 5 november kijken bij het keuzevak in het kader van hun duurzaamheidsprogramma Samen1Nergie. “Op Samen1Nergie laten we lokale duurzame voorbeelden zien. Het keuzevak Nutsvoorzieningen waarin Alliander en het Candea College samenwerken is er zo een. Goed dat scholieren al vroeg in aanraking komen met de aanpassingen die nutsvoorzieningen vragen om stappen te kunnen zetten in de energietransitie. Als het vak de leerlingen inspireert om een bijdrage te willen leveren aan de energieambities van de gemeente, is dat mooi meegenomen. Ik zet dit initiatief graag in het zonnetje!”, vertelt Gemma Tiedink.

De energietransitie in theorie en praktijk

De leerlingen, die een leeftijd van 14 tot 16 jaar hebben, krijgen zes maanden lang elke vrijdagochtend les. De eerste drie weken bestaan uit theorielessen over de ‘Energiewereld’. In deze lessen leren de jongeren wat energie is, waar het vandaan komt, hoe het getransporteerd wordt en welke partijen hier een rol in spelen. Vervolgens volgen de jongeren praktijklessen in onder andere het lezen van elektriciteitsschema’s, het inrichten en aansluiten van een meterkast en het aansluiten van een lantaarnpaal op het elektriciteitsnetwerk.

Ruben Sluiter, Learning & Development Adviseur Techniek: “Het elektriciteitsnet is voornamelijk verborgen in de bodem, maar we maken er allemaal dagelijks gebruik van. We vinden het heel gewoon dat het licht aangaat en het huis wordt verwarmd. Achter die simpele handelingen gaat een hele wereld van techniek schuil. Dat maken we nu zichtbaar voor de leerlingen in onze leslokalen en praktijkvelden. Door nutsvoorzieningen te vertalen naar een lesprogramma met veel praktijkervaringen komen de leerlingen in aanraking met de energietransitie en gaat het onderwerp meer bij hen leven.”

Nutsvoorzieningen in heel Nederland

Hoewel het Candea college de eerste school is die dit keuzevak aanbiedt, streeft Alliander er naar om het vak Nutsvoorzieningen op scholen in heel Nederland onderdeel te laten worden van het lespakket. De energietransitie versnelt en het werkpakket van de netbeheerders neemt toe, maar er is een chronisch tekort aan technisch personeel. De energiewereld biedt een hoge baanzekerheid, maatschappelijke impact en voldoende carrière mogelijkheden. Alliander heeft verschillende initiatieven om technisch personeel op te leiden en om te scholen, maar onderneemt ook veel om jongeren te interesseren voor techniek. Het keuzevak is hier een mooi voorbeeld van, maar ook het lespakket Power up the Planet dat sinds begin dit schooljaar beschikbaar is voor docenten en decanen. Dit lespakket geeft vmbo-leerlingen een beeld van opleidingen en beroepen in de energietechniek en wordt al door bijna 200 scholen gebruikt.

Meer informatie over het keuzevak Nutsvoorzieningen? Of ook het keuzevak aanbieden? Neem dan contact op met Joëlle Coenen, Joelle.coenen@alliander.com.