Naar nieuwsoverzicht

CEO Ingrid Thijssen pleit voor doorbreken van taboes in het onderwijs

28 augustus 2019
Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, pleit voor het doorbreken van taboes in het onderwijs om het grote tekort aan technici aan te pakken. Dat doet ze vandaag tijdens de opening van het collegejaar van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In haar toespraak stelt ze vijf maatregelen voor.

Alliander heeft net als de rest van Nederland te maken met een groot tekort aan technici. Ons werkpakket neemt toe en de energietransitie levert meer werk op. Om al dat werk gedaan te krijgen, is veel meer technisch opgeleid personeel nodig.

Maatregelen

Een van de maatregelen om meer technici aan te trekken, is het loslaten van diploma-eisen. “Als het gaat om het vergroten van de hoeveelheid technici kunnen we ook kijken naar de leerlingen die hun opleiding niet afmaken. Er zijn nog steeds ‘drop-outs’ die struikelen over vakken die niet met de kern van de techniek te maken hebben. Maar dat kunnen we ons helemaal niet permitteren”, aldus Thijssen.

De cruciale vraag waar we in Nederland voor staan om de energietransitie te realiseren is: hoe krijgt Nederland héél veel meer technici opgeleid?

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander

Naast het loslaten van diploma-eisen, is ze ook een voorstander van het sneller overnemen van elkaars best practices, meer innovaties in onderwijsmethoden, meer sturing in het onderwijs en het vak techniek sexy maken.

Ingrid Thijssen pleit voor het doorbreken van taboes in het onderwijs om het grote tekort aan technici aan te pakken.