Naar nieuwsoverzicht

Deense elektrolyser maakt waterstof in Oosterwolde

30 september 2020
Alliander heeft na een aanbestedingstraject gekozen voor Green Hydrogen Systems uit Denemarken als leverancier van de elektrolyser voor de waterstofpilot in Oosterwolde. De elektrolyser wordt aangevuld met een compressor van leverancier Howden.

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde wordt daarom een elektrolyser installatie geplaatst bij een zonnepark van GroenLeven, ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie. In plaats van de opwek te verminderen, zetten we met een elektrolyser elektriciteit en water om naar waterstof en zuurstof. Op die manier denken we piekbelasting in het net te voorkomen en genereren we duurzame moleculen voor bijvoorbeeld mobiliteit, industrie en verwarming in de gebouwde omgeving.

Modulair systeem

De elektrolyser en de compressor zijn belangrijke componenten voor de realisatie van de waterstofinstallatie in Oosterwolde. Projectleider Ben Tubben: “Hiermee zetten we weer een belangrijke stap in deze pilot. De gekozen elektrolyser is een modulair systeem, waarbij drie standaard electrolyse modules gekoppeld worden tot een electrolyser van 1,4 Megawatt (MW). De compressor zorgt ervoor dat de geproduceerde waterstof samengeperst wordt tot 300 bar en opgeslagen wordt in tubetrailers. Op die manier kan het waterstof straks vervoerd worden”.

Netverzwaring voorkomen

Het elektriciteitsnet is 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom. Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Bovendien is het aantal technici om het werk uit te voeren schaars. De omzetting van stroom in waterstof bij zonneparken of onderstations, kan helpen om netverzwaringen te voorkomen. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan waterstof in de toekomst verder toeneemt, bijvoorbeeld vanuit mobiliteit en industrie. Ben: “De pilot in Oosterwolde geeft de mogelijkheid ervaring op te doen met de toepassing van een elektrolyser op het gebied van bijvoorbeeld besturing, regelbaarheid en veiligheid. Daarnaast willen we onderzoeken hoe de hele waterstofketen werkt, welke afspraken met stakeholders gemaakt moeten worden en welke wet- en regelgeving nodig is. De installatie zal naar verwachting medio 2021 in gebruik worden genomen”.

Kennisdeling

De regionale netwerkbedrijven zien de waarde van waterstof in de energietransitie. Hiervoor moeten we nog heel veel doen en daarom moeten wij nú aan de slag. De netwerkbedrijven voeren daarom verschillende pilots uit met waterstof als opslagmedium en vervanger van aardgas. De kennis wordt onderling gedeeld, zodat met iedere pilot weer een stap verder worden gezet.

De pilot in Oosterwolde wordt uitgevoerd met GroenLeven op het ecologisch werklandschap Ecomunitypark. In oktober 2019 werd met alle betrokken partners een intentieovereenkomst getekend.