Naar nieuwsoverzicht

Alliander ontvangt financiering voor Artificial Intelligence Lab

22 september 2021
Alliander heeft goedkeuring gekregen van het NWO en de Nederlandse AI coalitie om samen met partners het Alliander Artificial Intelligence Lab te ontwikkelen. Een primeur, want hiermee is Alliander het eerste bedrijf in de energiebranche die met het ICAI een AI lab opzet. Een belangrijke stap bij de digitalisering van het toekomstbestendige energienet.

Het Alliander AI lab wordt onderdeel van het Innovation Center for Artifical Intelligence (ICAI ). Het ICAI is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van kunstmatige intelligentie. 

Energienet van de toekomst kan niet zonder digitalisering

Om de energietransitie te versnellen, moet het energiesysteem in Nederland duurzamer, decentraler en digitaler. De energietransitie gaat namelijk sneller dan het energienet uitgebreid kan worden. We moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar hebben gedaan. Een enorme uitdaging. Digitalisering wordt gezien als een belangrijk middel om deze grote opdracht te realiseren. Door te investeren in digitalisering kunnen we versnellen. Zo kunnen we in de toekomst met maatschappelijk verantwoorde algoritmes beter en sneller beslissingen nemen over klantaanvragen. 

“ Het Alliander AI lab zal een belangrijke bijdrage leveren aan het digitaliseren en toekomstbestendig maken van onze energienetten. In het lab onderzoeken we bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoorde algoritmes waarmee we het energienet sneller kunnen doorrekenen, of beter rekening kunnen houden met onzekerheden van morgen. 

Tom van Iersel
Alliander Research Center 

Lange termijn samenwerking, prioriteit op doorbraak-technologieën 
AI is een complexe technologie en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel. In het Alliander AI lab gaan we  langdurig samenwerken met verschillende kennisinstellingen. De komende tijd zijn er gesprekken met universiteiten en andere kennisinstellingen om te kijken wie ons het beste verder kan helpen bij de geselecteerde onderwerpen: Responsible AI,  Graph Neural, Networks , State Estimation , Digital Mesh en Rekenen met onzekerheid. 

Vijf PhD-studenten met een Lab Manager gaan voor een termijn van vijf jaar aan de slag met relevante onderzoeksvragen en use cases van Alliander. Het lab start eind 2022, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.