energie, zonnepanelen
Naar nieuwsoverzicht

Ingrid Thijssen spreekt in Tweede Kamer over netcapaciteit

2 december 2019
Vandaag vond het rondetafelgesprek over netcapaciteit plaats in de Tweede Kamer. Ingrid Thijssen was uitgenodigd om toelichting te geven over de visie van Alliander op de oorzaak en oplossingen voor het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Ook de andere netbeheerders gaven een toelichting: Marc van der Linden (voorzitter Netbeheer Nederland), Peter Vermaat (ceo Enexis) en Ben Voorhorst (coo TenneT). Naast de netbeheerders waren ook wetenschappers, energiebedrijven en andere experts uitgenodigd.

De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. Dit heeft veel impact op het elektriciteitsnet. Op veel plekken moet nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Het aanleggen van deze infrastructuur duurt echter jaren. Het verkrijgen van grond en vergunningen kost daarbij het meeste tijd. Dit heeft er toe geleid dat op een aantal plaatsen het elektriciteitsnet vol is. Terwijl we als Nederland nog maar aan het begin van de energietransitie staan.

Om de klimaatdoelen te behalen moet er daarom aan drie voorwaarden voldoen, lichtte Ingrid Thijssen toe in de Tweede Kamer:

  1. Het moet ruim op tijd vast staan wat, waar, en wanneer moet gebeuren aan de energie-infrastructuur;
  2. De benodigde fysieke ruimte en vergunningsprocedures moet voor deze aanpassingen op tijd zijn afgerond;
  3. Er moet uitvoeringsregie gevoerd worden om het werk aan de energie-infrastructuur te prioriteren en te coördineren. Wegens het tekort aan technici kan al het werk eenvoudigweg niet tegelijk worden uitgevoerd.

Passende wet- en regelgeving

Ook is het nodig dat wet- en regelgeving op tijd gereed is. De meeste genodigden stipten aan dat nieuwe en tijdige wetgeving nodig is om het net tijdig aan te passen en de kosten in de hand te houden. De netbeheerders pleitten daarom voor een spoedwet om op korte termijn ruimte op het net te creëren en het gebruik van ons elektriciteitsnet te optimaliseren. In een position paper benoemen de netbeheerders gezamenlijk de maatregelen die helpen om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren.

Over de oplossingen waren de meeste deelnemers aan het rondetafelgesprek het eens. De bal ligt nu bij de overheid om te zorgen dat deze oplossingen op tijd worden gerealiseerd. Ondertussen werken wij hard verder aan slimme oplossingen, innovaties en uitbreiding van het net.